Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 đối với 05 doanh nghiệp
Lượt xem: 662
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai năm 2022.

Theo đó giao 05 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của 03 công ty TNHH Một thành viên 100% vốn nhà nước gồm: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh và 02 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh.

Chỉ tiêu thứ nhất là về doanh thu và thu nhập khác. Năm 2022, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn đạt 15.582 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên đạt 4.068 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh đạt 107.500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh đạt 147.287 triệu đồng và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh đạt 135.000 triệu đồng.

Chỉ tiêu thứ hai về lợi nhuận sau thuế đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn là 1.000 triệu đồng với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 4,1%. Chỉ tiêu này ở các doanh nghiệp khác tương ứng như sau: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên là 56 triệu đồng và 0,1%; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh 2.800 triệu đồng và 4,2%; Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh 13.983 triệu đồng và 7,1%; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh 8.700 triệu đồng và 20,4%.

Về chỉ tiêu số 3 đảm bảo 5/5 doanh nghiệp không có nợ phải trả quá hạn; 4/5 doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1; riêng Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Yên có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 0. Đồng thời tại chỉ tiêu số 4, 100% doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật về quản lý vốn được giao; chấp hành đúng pháp luật về Thuế và các khoản phải nộp; chấp hành chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính đầy đủ, đúng hạn. Đối với chỉ tiêu cuối cùng “sản phẩm dịch vụ công ích”, tỉnh chỉ giao chỉ tiêu này đối với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh và không giao đối với các doanh nghiệp còn lại.

Tại Quyết định, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Tài chính, 05 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước trên thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 và Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính./.

1 2 
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 352
 • Hôm nay: 29,023
 • Trong tuần: 283,684
 • Tất cả: 66,815,976
Đăng nhập