Bàn giao sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020
Lượt xem: 1122
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 4306/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 bàn giao sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó thực hiện bàn giao sản phẩm khoa học của 25 đề tài, dự án thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 cho các đơn vị trong tỉnh triển khai ứng dụng và nhân rộng. UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành bàn giao kết quả cho các các đơn vị tiếp nhận theo quy định.

Danh mục các đề tài, dự án bàn giao giai đoạn 2018 - 2020:

TT

Tên đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài

Ngày tháng năm nghiệm thu; Kết quả xếp loại

Các sản phẩm khoa học bàn giao

Cơ quan, đơn vị nhận bàn giao

1

Nghiên cứu thực trạng đái tháo đường thai kỳ ở nhóm thai phụ có yếu tố nguy cơ tại tỉnh Lào Cai. Đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu các biến chứng của bệnh

Bệnh viện Nội tiết Lào Cai  

- BSCKI. Lục Hậu Giang

- BSCKI. Đàm Thị Liên

16/4/2018

Đạt

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai

- Bệnh viện Nội tiết tỉnh Lào Cai

2

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất một số giống Nấm trên địa bàn Lào Cai

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Lào Cai

- KS. Phạm Hồng Cương

- TS. Vũ Văn Hạnh

 

26/7/2018

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình công nghệ sản xuất nấm (nấm thượng Hoàng vàng, nấm mỡ, nấm sò, nấm rơm).

- Quy trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản nấm Thượng hoàng vàng.

- Quy trình Bảo quản giống gốc.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Lào Cai.

3

Xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa Khoai môn Bảo Yên Lào Cai

Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm miền núi phía Bắc

- ThS Hà Mạnh Phong

31/7/2018

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Kỹ thuật bảo quản khoai môn Bảo Yên.

- Kỹ thuật canh tác khoai môn Bảo Yên.

UBND huyện Bảo Yên

4

Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (1948 - 2018)

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

- Nguyễn Văn Vịnh

- Hà Văn Quế

09/2/2018

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai

5

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

- Vũ Xuân Cường

- ThS Lưu Thị Hiên

15/12/2018

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

6

Khảo sát, đánh giá và xây dựng tài liệu bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học các huyện vùng cao tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

- TS Hoàng Văn Dương

- TS Vũ Thị Bình

15/12/2018

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

7

Tổ chức hoạt động của chi bộ đảng và chất lượng đảng viên của đảng bộ tỉnh Lào Cai  - Thực trạng và giải pháp.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

- ThS. Hà Thị Nga

- CN. Đặng Phi Vân

- TS. Nguyễn Thị Vân Hằng

01/3/2019

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

8

Gia đình đối với sự phát triển Lào Cai - Thực trạng và Giải pháp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

- Hà VănThắng

- ThS. Đỗ Trường Sơn

24/4/2019

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

9

Chọn tạo và phát triển giống lúa thuần chất lượng cao tại Lào Cai.

Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai

- ThS. Đỗ Thị Bắc

02/8/2019

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình thâm canh giống lúa thuần mới.

- Quy trình chọn lọc và duy trì giống lúa thuần mới.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- UBND  huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên

10

Nghiên cứu quy trình sản xuất nâng cao chất lượng vùng Na hàng hóa trên địa bàn huyện Bảo Thắng.

Phòng Nông nghiệp và Phá triển nông thôn huyện Bảo Thắng

23/8/2019

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình thâm canh Na hàng hóa phù hợp điều kiện huyện Bảo Thắng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- UBND huyện Bảo Thắng

11

Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại chính trên một số cây rau (cải bắp, cải ăn lá, cà chua, đậu trạch) tại Lào Cai.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lào Cai

03/9/2019

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình phòng trừ tổng hợp riêng sâu bệnh hại trên 4 loại rau: cây cải bắp, cải ăn lá, cà chua, đậu trạch.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- UBND huyện Bảo Thắng, huyện Sa Pa, huyện Bắc Hà

12

Nghiên cứu giáo dục kỹ năng sống an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học ở các trường vùng cao tỉnh Lào Cai.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai

03/9/2019

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

13

Khảo nghiệm và xây dựng mô hình sản xuất khoai tây KT5 tại tỉnh Lào Cai

Trung Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp Lào Cai

10/10/2019

Xuất sắc

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài

- Quy trình kỹ thuật canh tác giống Khoai tây KT5

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- UBND huyện Bảo Thắng, huyện Mường Khương

14

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao LH12 theo chuỗi giá trị tại Lào Cai.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông

- TS. Lê Quốc Thanh

10/12/2019

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình duy trì chọn lọc, nhân và sản xuất giống LH12 các cấp cho tỉnh Lào Cai và quy trình kỹ thuật canh tác giống lúa thuần chất lượng cao LH12 cho tỉnh Lào Cai.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- UBND huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, thị xã Sa Pa

15

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và dược liệu một số loại cây dược liệu giá trị kinh tế cao (Độc hoạt, Mộc Hương, Bạch Chỉ, Huyền Sâm, Tục đoạn) theo hướng GACP-WHO tạo chuỗi sản xuất tại tỉnh Lào Cai.

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

- ThS. Nguyễn Thị Tần

- PGS.TS Hoàng Văn Hùng

06/03/2020

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất hạt giống Độc hoạt, Mộc hương, Bạch Chỉ, Huyền sâm, Tục đoạn tại Sa Pa và Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất dược liêu trồng trọt, thu hái, sơ chế, bảo quản Độc hoạt, Mộc hương, Bạch Chỉ, Huyền sâm, Tục đoạn tại Sa Pa và Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

 

- UBND huyện Bát Xát

- Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

16

Giải pháp nâng cao chất lượng trong quyết định và giám sát ngân sách của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai

Văn phòng HĐND tỉnh

- CN. Vũ Xuân Cường

- ThS. Bùi Khắc Hiền

12/5/2020

Xuất sắc

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Cẩm nang hoạt động quyết định và giám sát ngân sách của HĐND.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

17

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá chép sạch thương phẩm bằng công nghệ vi sinh năm 2019.

Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai

- ThS. Nguyễn Tiến Dũng

12/5/2020

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình nuôi cá chép sạch thương phẩm bằng công nghệ vi sinh (Quy trình sản xuất vi sinh thứ cấp EM2 và EM tỏi).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- UBND huyện Bảo Thắng

18

Ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm cá Vược (Lates calcarifer) trong ao tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Lào Cai

- KS. Bùi Trung Tá

- Ngô Chí Phương

20/5/2020

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình kỹ thuật nuôi cá Vược trong ao nước ngọt.

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Lào Cai.

- UBND huyện Bảo Thắng

19

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây dược liệu có giá trị (Đương quy, Đan sâm, Cát cánh) theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà

- KS. Nguyễn Thị Huê

- ThS. Tạ Như Thục Anh

 

08/7/2020

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống cây Đương quy Nhật Bản, Đan sâm và Cát cánh.

- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và bảo quản dược liệu cây dược liệu Đương quy Nhật Bản, Đan sâm và Cát cánh phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bắc Hà.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- UBND huyện Bắc Hà

20

Hoàn thiện quy trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao đối với cà chua, dưa lưới tại tỉnh Lào Cai.

Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai

- ThS. Nguyễn Bá Thế

08/7/2020

Đạt

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Quy trình sản xuất cây giống cà chua bầu giá thể và cây dưa lưới bầu giá thể.

- Quy trình sản xuất cà chua và dưa lưới thương phẩm ứng dụng công nghệ cao trồng trong nhà lưới trên giá thể và trên đất.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

- Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai

21

Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất Rau và Hoa chất lượng cao tại Lào Cai” (thuộc Chương trình Nông thôn miền núi).

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Lào Cai

- KS. Nguyễn Thị Lương

24/6/2020

Khá

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Lào Cai

22

Đánh giá thực trạng cấp cứu, tử vong trẻ sơ sinh và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cấp cứu sơ sinh tại tỉnh Lào Cai.

Bệnh viện Nhi Trung ương

- PGS.TS Khu Thị Khánh Dung

- Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế

21/8/2020

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Sở Y tế tỉnh Lào Cai

- Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai

23

Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh phổ thông tỉnh Lào Cai

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

- ThS. Dương Bích Nguyệt - TS. Bùi Xuân Tiệp

15/9/2020

Xuất sắc

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Bộ tài liệu hướng dẫn hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học tỉnh Lào Cai.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

24

Xây dựng  khung đánh giá chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND) không chuyên trách tỉnh Lào Cai.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

- Giàng Thị Bình.

- ThS. Lưu Thị Hiên

 

10/12/2020

Xuất sắc

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Sổ tay hướng dẫn hoạt động đại biểu dân cử.

- Khung đánh giá chất lượng hoạt động đại biểu dân cử.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

25

Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai

- TS. Lưu Hồng Quảng

29/12/2020

Xuất sắc

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.

Công an tỉnh Lào Cai


 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 308
 • Hôm nay: 47,825
 • Trong tuần: 252,775
 • Tất cả: 66,785,067
Đăng nhập