Danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học phê duyệt năm 2021
Lượt xem: 1116

1. Đề tài: Xây dựng Quy trình nhân giống, trồng phát triển cây Bảy lá một hoa, lấy nguyên liệu làm thuộc tại huyện Bắc Hà và huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Hà.

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đào Văn Hay; đồng chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Trần Danh Việt.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 2792/QĐ-UBND ngày 05/8/2021.

2. Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai mới năng suất, chất lượng thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2023

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Trần Trung Điệp.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 2793/QĐ-UBND ngày 05/8/2021.

3. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục STEM/STEAM cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới

- Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Vũ Thị Bình; đồng chủ nhiệm đề tài: Tiến sỹ Lục Quang Tấn.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 2793/QĐ-UBND ngày 05/8/2021.

4. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ chế liên kết các mô hình công tác xã hội nhân đạo với nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Thành Công; đồng chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Mai Dung.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 2793/QĐ-UBND ngày 05/8/2021.

5. Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng và chế biến cây Cà gai leo (Lonanum procumbens) theo chuỗi giá trị sản phẩm tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh; đồng chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Bùi Quang Trung.

- Thời gian thực hiện: 30 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 3741/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

6. Dự án: Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Ngạnh (Cranoglanis bouderius) trong ao tại tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Bùi Minh Khôi; đồng chủ nhiệm đề tài: Tăng Thị Lành.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 3741/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

7. Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổ chức hoạt động làm quen sớm với đọc, viết và toán cho trẻ mầm non, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Dương Bích Nguyệt; đồng chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Kiều Thị Thảo.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 3741/QĐ-UBND ngày 21/10/2021.

8. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tuần hoàn RAS (Recirculating Aquaculture System) để xây dựng quy trình kỹ thuật trong nuôi cá hồi vân trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Tổ chức chủ trì: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai.

- Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Duy Triệu; đồng chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Hoa.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2021.

- Kinh phí thực hiện: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt: Số 3898/QĐ-UBND ngày 02/11/2021.

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 302
 • Hôm nay: 44,958
 • Trong tuần: 249,908
 • Tất cả: 66,782,200
Đăng nhập