Kết quả nghiệm thu đề tài, dự án khoa học 6 tháng đầu năm 2012
Lượt xem: 9631
Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức nghiệm thu kết quả các đề tài, dự án khoa học 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể như sau:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm

đề tài

Nội dung

Thời gian TH

Kết quả nghiệm thu; ứng dụng; hiệu quả kinh tế

Kết quả xếp loại

1

 

 

Xây dựng mô hình nuôi lợn nái trong nông hộ, sản xuất lợn con nuôi thịt F1 có tỷ lệ nạc cao tại huyện Mường Khương

Mã số: 172/HĐ-SKHCN/2009

 

 

Trạm Khuyến nông Mường Khương

 

 

 

Lù ỉn Sửn ;

Mai Thị Hoa

 

 

 

* Xây dựng mô hình nuôi lợn nái trong nông hộ sản xuất lợn F1 thương phẩm nuôi thịt

* Xây dựng một mô hình thụ tinh nhân tạo: Quy mô 2 con lợn đực giống Đại Bạch cung ứng đủ tinh dịch thụ tinh cho 100 nái/năm của dự án và có thể cung ứng tinh dịch thụ tinh cho 100 lợn nái/năm ngoài vùng dự án.

 

2009 -2010

* Kết quả:

- Xây dựng thành công mô hình thụ tinh nhân tạo.

- sản xuất 2.184con/2 năm lợn F1.

- Tập huấn 62 kỹ thuật viên, 16 dẫn tinh viên.

- 15 bộ báo cáo tổng hợp kết quả.

- Tiếp tục triển khai thụ tinh nhân tại và nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện Mường Khương.

* Hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi lợn thịt F1 tại nông hộ:

- Trong 5 tháng nuôi thịt (trung bình 8 con/lứa/96 kg). Khi xuất bán trọng lượng lợn đạt 75 - 90 kg/con. Với giá bán lợn hơi dao động từ 38.000 - 40.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thức ăn, giống, lấy công làm lãi 1 hộ gia đình thu nhập từ 7 – 9 triệu đồng/lứa.

 

Khá

2

 

 

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Mã số: 17/2010/KHCN

 

 

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Lào Cai

 

 

 

Phạm Duy Hanh

1. Điều tra, đánh giá đối với doanh nghiệp về công tác TĐKT, Nhóm nghiên cứu đề tài xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra, khảo sát trên cơ sở chủ yếu là để đánh giá nhận định về mức độ nhận thức, vị trí, vai trò của TĐKT của người đứng đầu doanh nghiệp và người lao động.

2. Đề xuất các giải pháp đổi mới công tác TĐKT trong khối doanh nghiệp, chủ nhiệm đề tài đã xây dựng 04 chuyên đề nghiên cứu riêng biệt phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh.

3. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho một số loại hình doanh nghiệp; bộ tiêu chí xây dựng trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định về TĐKT, các tiêu chí đưa ra có tính khả thi, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của các loại hình doanh nghiệp; các tiêu chí đảm bảo tính đại diện và là cơ sở đánh giá tổng quan nhất, chính xác, công bằng, dân chủ về thành tích đạt được của các doanh nghiệp và người lao động do đó sẽ là căn cứ tốt nhất cho các cấp có thẩm quyền xem xét việc khen thưởng cho các doanh nghiệp và người lao động.

4. Xây dựng Sổ tay nghiệp vụ công tác TĐKT cho doanh nghiệp: đảm bảo hệ thống hoá các văn bản về TĐKT cho các doanh nghiệp; đưa ra quy trình, biểu mẫu dễ hiểu, ngắn gọn, đầy đủ, khoa học để chủ doanh nghiệp, cán bộ TĐKT có thể tiếp cận và thực hiện được ngay về mặt nghiệp vụ. 

 

9/2010   9/2011

* Kết quả:

- Giải pháp đổi mới công tác TĐKT trong doanh nghiệp.

- Bộ tiêu chí thi đua cho một số loại hình doanh nghiệp.

- Sổ tay nghiệp vụ công tác TĐKT cho doanh nghiệp.

* Hiệu quả:

1. Giúp cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nướcvề TĐKT đối với doanh nghiệp và người lao động; qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được đảm bảo và giữ vững.

2. Việc chỉ đạo các giải pháp trên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và phát hành sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, bộ tiêu chí sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT ở đơn vị mình, qua đó:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong khối doanh nghiệp, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Động viên, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp và người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; tạo dựng uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp đối với chính quyền, địa phương, người dân và các đối tác.

- Nâng cao hiệu quả về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở doanh nghiệp. Giúp cho doanh nghiệp tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng thiết thực, hiệu quả theo hướng đơn giản hoá các thủ tục hành chính.

- Chăm lo đến đời sống cán bộ, người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với doanh nghiệp, đặc biệt là người lao động có trình độ tay nghề cao.

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước và xã hội.

- Tạo dựng mối quan hệ, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong khối thi đua.

3. Việc quản lý theo lĩnh vực của các ngành, tổ chức Đảng, đoàn thể sẽ có thêm công cụ hữu hiệu đối với doanh nghiệp và người lao động; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý doanh nghiệp sẽ ngày càng thuận lợi và hiệu quả hơn.

 

Khá

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 403
 • Hôm nay: 5,818
 • Trong tuần: 155,446
 • Tất cả: 66,687,738
Đăng nhập