Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV làm việc với tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 754
CTTĐT - Sáng ngày 01/7/2022, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương– Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Lào Cai về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021.

Tham gia đoàn có các đồng chí Dương Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện; Y Thanh Hà Niê K’ Đăm– Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; cùng các thành viên trong đoàn giám sát.

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát, về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Xuân Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổ công tác của đoàn giám sát đã báo cáo kết quả khảo sát ở tỉnh Lào Cai và một số vấn đề cần làm rõ. Kết quả khảo sát và làm việc cho thấy, mặc dù cũng còn một số vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài, nhưng theo đánh giá của nhiều thành viên Tổ công tác thì Lào Cai là địa phương kiên trì, công phu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhiều vụ việc phức tạp kéo dài đã được tỉnh quyết liệt chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là với Ban tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên, kịp thời, hiệp quả, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo ra Trung ương, không để xảy ra điểm nóng.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo những năm gần đây của tỉnh

Lào Cai cũng là địa phương có nhiều đổi mới trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, có kết nối trực tuyến giữa phòng tiếp công dân tỉnh với phòng tiếp dân ở tất cả các đơn vị cấp huyện, áp dụng mô hình tiếp dân trực tuyến phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; mạnh dạn thực hiện mô hình thí điểm chuyển Ban tiếp công dân cấp huyện về Thanh tra cấp huyện quản lí và bố trí lãnh đạo cơ quan thanh tra kiêm Trưởng Ban tiếp công dân cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021. Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Lào Cai cơ bản ổn định, không phát sinh nhiều vụ việc KNTC phức tạp, một số vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước đã được tập trung chỉ đạo xử lí, giải quyết. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ (cả tiếp nhận qua tiếp công dân) là 23.912 đơn, trong đó: Đơn khiếu nại là 5.251 đơn, đơn tố cáo là 1.201 đơn, đơn kiến nghị phản ánh là 17.151 đơn; đơn đủ điều kiện xử lí 20.896 đơn, đơn không đủ điều kiện xử lí 2.707 đơn (trong đó đơn trùng 825 đơn).

Số đơn khiếu nại tiếp nhận là 5.251 đơn, số vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý là 337 vụ việc; Số vụ việc thụ lí, giải quyết là 337 vụ việc, đã giải quyết xong 329 vụ việc (chiếm tỷ lệ 97,63%); Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là 105 vụ việc (trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu là 44 vụ việc, lần 2 là 61 vụ việc), số vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp huyện là 224 vụ việc, số vụ việc thuộc thẩm quyền của cấp xã là 8 vụ việc. Số đơn đã giải quyết hết thẩm quyền là 329 vụ việc; Số vụ việc đã giải quyết: trong 337 vụ việc thuộc thẩm quyền tính trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã giải quyết 329 vụ việc (chiếm tỷ lệ 97,63%), 8 vụ việc còn lại đang trong quá trình kiểm tra, xác minh.

Trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.201 đơn thư tố cáo, trong đó có 184 vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết trong kỳ báo cáo, đã giải quyết 183 vụ việc và 01 vụ việc đang trong quá trình xác minh, giải quyết, trong 183 vụ việc không có vụ việc nào từ khiếu nại không được chuyển sang tố cáo người giải quyết khiếu nại. Trong tổng cộng 183 vụ việc tố cáo đã giải quyết có 23 vụ việc tố cáo đúng (chiếm tỷ lệ 12,57 %), 52 vụ việc tố cáo có đúng có sai (chiếm tỷ lệ 28,42 %) và 108 vụ việc công dân tố cáo sai hoàn toàn (chiếm tỷ lệ 59,02 %).

Thành viên Tổ công tác, đoàn giám sát trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát một số nội dung: Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu tham mưu, ban hành các qui định để hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân. Khắc phục được cơ bản các tồn tại, hạn chế, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên của các ngành, địa phương; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội tiếp tục tăng cường phối hợp với Chính quyền các cấp trong vận động người dân thực hiện các quy định pháp luât, trong đó có pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh Lào Cai giải trình với đoàn giám sát

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác của đoàn giám sát đã thảo luận và đặt câu hỏi với các đại biểu tỉnh Lào Cai một số nội dung liên quan đến các qui định khiếu nại, tố cáo; khó khăn trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương; nguyên nhân, thực trạng giải quyết khiếu nại tố cáo…

Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của Tổ công tác trong đoàn giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của Tổ công tác trong đoàn giám sát đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Lào Cai. Đồng thời đề xuất với đoàn giám sát về thời gian để giải quyết khiếu nại, các vụ việc kéo dài, phức tạp nên kéo dài thêm; Xử phạt vi phạm hành chính, việc tố cáo sai nghiêm trọng sự thật cần có hướng dẫn cụ thể để xử lí nghiêm; Mô hình tiếp dân cấp huyện, giữ lại thanh tra cấp huyện…

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội, đánh giá cao nỗ lực của Tổ công tác đã phối hợp tốt với tỉnh Lào Cai, các thành viên của đoàn giám sát, các chuyên gia và các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến trong chuyên đề giám sát. Về cơ bản đoàn giám sát đánh giá cao tỉnh Lào Cai đã báo cáo một cách kĩ lưỡng nhiều nội dung, quá trình triển khai giám sát chuyên đề này bám sát mục đích yêu cầu, phạm vi, nội dung, đối tượng, quan tâm chỉ đạo sâu sắc, tạo chuyển biến tích cực về hành động, nhận thức, trách nhiệm các cấp, các ngành trong tỉnh.

Đoàn Giám sát tặng bức tranh kỉ niệm tỉnh Lào Cai

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát đánh giá: Lào Cai là địa phương đầu tư cơ sở vật chất, Trụ sở tiếp công dân, trang thiết bị làm việc, xây dựng các đề án, kĩ năng tiếp công dân, mô hình tiếp công dân tiếp công dân trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Đông thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các ý kiến tại buổi làm việc sẽ là cơ sở để đoàn nghiên cứu, rút nghiệm nghiệm để làm việc với các địa phương khác.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát, hoàn thiện báo cáo (Chuẩn hoá số liệu, danh mục, phụ lục) gửi đoàn giám sát trước ngày 10/7/2022 để đoàn có cơ sở làm việc với Chính phủ; Khẳng định mô hình tiếp công dân hiệu quả, mô hình tiếp công dân kết nối trực tuyến với lãnh đạo, mô hình Ban chỉ đạo thi hành án hành chính; Nghiên cứu các kiến nghị sửa đổi văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ và thông tư của các Bộ, ngành; Người đứng đầu cơ quan các cấp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tiếp công dân theo qui định, phát huy vai trò của người đứng đầu./.

Linh Vũ

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 367
 • Hôm nay: 22,721
 • Trong tuần: 172,349
 • Tất cả: 66,704,641
Đăng nhập