Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta
Lượt xem: 925

CTTĐT – Đây chính là thông điệp được Tổ chức Y tế thế giới chọn làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các quốc gia thúc đẩy các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường sống và làm việc.

Làm việc trong môi trường không khói thuốc tại Lào Cai

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá

Để thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 2066/UBND-VX ngày 13/5/2022. Văn bản ghi rõ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu và các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha...; Tiếp tục rà soát đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút như: Nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và các địa điểm công cộng trong nhà theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật PCTHCTL.

Thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định tại Điều 6, Điều 14 Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2013.

Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022: Treo băng rôn, khẩu hiệu; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTHCTL đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng những biện pháp, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về PCTHCTL trong cơ quan, đơn vị trực thuộc; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Đẩy mạnh cong tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 cấp tỉnh năm 2022 sẽ được tổ chức tại huyện Văn Bàn

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành việc thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tổng hợp kết quả hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Các thông tin về Luật PCTH thuốc lá, tài liệu truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá, tài liệu tư vấn cai nghiện thuốc lá, tài liệu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTHCTL: www.vinacosh.gov.vn

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha), các biện pháp cai nghiện thuốc lá với các nội dung: Các địa điểm cấm hút thuốc lá như nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng, địa điểm công cộng, phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm công cộng trong nhà được quy định trong Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định; Trách nhiệm của người hút thuốc: Không hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc, không hút thuốc trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, người cao tuổi; giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá; Quyền của mọi người được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc lá, quyền yêu cầu người hút thuốc lá không hút tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá; Các nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHCTL theo chuyên đề hoặc lồng ghép đối với việc kiểm tra hoạt động các cơ quan, đơn vị, nhà hàng, khách sạn, địa điểm công cộng trên địa bàn; Tổ chức các hoạt động truyền thông về PCTHCTL, tác hại của hút thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và các hình thức tuyên truyền trực tiếp khác tại cộng đồng hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2021. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương thường xuyên đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, phát các tin bài về lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc trên hệ thống loa phát thanh tại các xã, phường.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đưa nội dung PCTHCTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đưa tiêu chí không hút thuốc lá vào việc bình xét thi đua của cán bộ, công chứ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Giao UBND huyện Văn Bàn phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 cấp tỉnh năm 2022.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ ý kiến chỉ đạo, triển khai thực hiện; Báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2022 về Sở Y tế trước ngày 10/6/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.


CTTĐT
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 333
 • Hôm nay: 37,473
 • Trong tuần: 346,172
 • Tất cả: 66,878,464
Đăng nhập