Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 164/KH-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 164Kh2022.pdf
164PLKH2022.pdf