Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Số ký hiệu văn bản 1801/UBND-VX
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thể thao - Du lịch
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1801CV2022.pdf
1801BND2022.pdf