Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 900QĐ2022.pdf