QĐ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 683/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 30/03/2022
Trích yếu nội dung QĐ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 683QĐ2022.pdf