V/v khen thưởng trong thực hiện công tác hội khoa học và kỹ thuật, nhiệm kỳ 2017 2021
Số ký hiệu văn bản 933/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung V/v khen thưởng trong thực hiện công tác hội khoa học và kỹ thuật, nhiệm kỳ 2017 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 933QĐ2022.pdf