KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
Số ký hiệu văn bản 182/KH-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 182KH2022.pdf