Thành lập Hội đồng xét khen thưởng Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 954/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung Thành lập Hội đồng xét khen thưởng Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 954QĐ2022.pdf