Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1098/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng - đầu tư
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 1098QĐ2022.pdf