V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1432/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 24/06/2022
Trích yếu nội dung V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1432QĐ2022.pdf