Tổng số: 199
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
239/KH-UBND 30/06/2022
Cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 200
240/KH-UBND 30/06/2022
Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 208
136/TB-VPUBND 07/06/2022
Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá về công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 209
204/KH-UBND 30/05/2022
Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 342
904/QĐ-UBND 29/04/2022
Về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 300
900/QĐ-UBND 29/04/2022
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 329
838/QĐ-UBND 24/04/2022
Về việc điều chỉnh công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 245
71/TB-VPUBND 01/04/2022
Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 199
653/QĐ-UBND 28/03/2022
Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban,ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 203
641/QĐ-UBND 24/03/2022
Về việc điều chỉnh công chức, viên chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 234
12345678910...