Tổng số: 374
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4325/QĐ-UBND 13/12/2021
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Yên
Lượt xem: 294
4288/QĐ-UBND 09/12/2021
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 326
4181/QĐ-UBND 30/11/2021
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 310
4144/QĐ-UBND 25/11/2021
Quyết định kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 363
3457/QĐ-UBND 24/09/2021
Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 366
2752/QĐ-UBND 02/08/2021
Thành lập Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 222
2542/QĐ-UBND 19/07/2021
Về việc chuyển Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 294
2490/QĐ-UBND 15/07/2021
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 363
2488/QĐ-UBND 15/07/2021
Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 295
2287/QĐ-UBND 02/07/2021
Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 289
12345678910...