Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3499/UBND-VX 01/08/2022
V/v góp ý Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Lượt xem: 124
215/KH-UBND 10/06/2022
KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 193
1957/UBND-VX 10/05/2022
V/v tổ chức “Ngày KH&CN Việt Nam” năm 2022
Lượt xem: 318
1526/UBND-VX 14/04/2022
V/v tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 182
35/KH-UBND 25/01/2022
KẾ HOẠCH Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 439
33/KH-UBND 25/01/2022
Kế hoạch Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2022 - Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 378
701/BC-UBND 11/12/2021
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
Lượt xem: 300
333/KH-UBND 25/08/2021
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm vụ khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh”
Lượt xem: 329
331/KH-UBND 23/08/2021
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2021- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 338
240/TB-VPUBND 18/08/2021
Thông báo Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ ngày 13/8/2021
Lượt xem: 282
1234