Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3536/UBND-NLN 03/08/2022
V/v tham mưu triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 117
3113/UBND-QLĐT 12/07/2022
đôn đốc công tác thực hiện Quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 141
3438/UBND-NLN 29/06/2022
V/v đẩy mạnh thực hiện Bộ tiêu chí về “Thôn nông thôn mới” và “Thôn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 118
158/KH-UBND 19/04/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 244
759/QĐ-UBND 12/04/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2021
Lượt xem: 189
61/TB-VPUBND 18/03/2022
THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 tại Hội nghị tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 257
54/KH-UBND 11/02/2022
Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, năm 2022
Lượt xem: 410
53/KH-UBND 11/02/2022
Kê hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2022
Lượt xem: 371
5833/UBND-NLN 06/12/2021
V/v đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022
Lượt xem: 297
2692/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 364
1234