Tổng số: 79
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
55/TB-UBND 18/08/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy huyện Văn Bàn
Lượt xem: 14
54/TB-UBND 18/08/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xưởng tuyển quặng sắt nghèo công suất 900.000 tấn/năm tại xã Sơn Thủy huyện Văn Bàn
Lượt xem: 14
1768/QĐ-UBND 15/08/2022
Phê duyệt điều chỉnh tên dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bắc Hà
Lượt xem: 51
1743/QĐ-UBND 11/08/2022
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 69
1651/QĐ-UBND 28/07/2022
Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở BT1, BT2, BT3 khu vực đường Pạc Kha, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà
Lượt xem: 51
42/TB-UBND 05/07/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 160
1403/QĐ-UBND 22/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Khai thác cát làm VLXD thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Cốc Mỳ, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 181
1396/QĐ-UBND 21/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Lượt xem: 196
1397/QĐ-UBND 21/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Lượt xem: 151
1402/QĐ-UBND 21/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án: Khai thác cát làm VLXD thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Cốc Mỳ, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 184
12345678