Tư liệu tham khảo
 • Tư duy sáng tạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về giải phóng thuộc địa

 • Bác Hồ với tự phê bình và phê bình

  Đến bây giờ chúng ta mới càng thấy rõ, không phải ngẫu nhiên mà trong tác phẩm quan trọng “Sửa đổi lối làm việc” ra đời từ năm 1947, Bác đã đặt tên cho phần thứ nhất của tập sách là “Phê bình và sửa chữa”.

 • Những lời dạy của Bác về đạo đức

  Tóm lược: Tự mình phải: Cần kiệm.                                     Hoà mà không tư.                                     Cả quyết sửa lỗi mình.                                     Cẩn thận mà không nhút nhát.

 • Đạo đức Bác Hồ

  Tóm lược: Hồ Chí Minh đã suốt đời tận tụy hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân, cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa - Người luôn tự cho mình là một “người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra Mặt trận”, là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

 • Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với các tầng lớp khác nhau trong nhân dân

  Tóm lược: Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Nhân dân ta có quyền lợi làm chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân

 • Những nội dung chủ yếu của Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tóm lược: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức.

 • Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

  Tóm lược: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.

 • Toả sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

  Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Quang Kim (Bát Xát) tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội đã vận động hội viên phát huy phẩm chất cao quý của "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương. 

 • Hồ Chí Minh – Tiểu sử tóm tắt

  Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và giáo dục gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Hồ Chủ tịch ngay từ thời niên thiếu.

  1 
PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS NTM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 • THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NTM
 • Lào Cai 2 năm thực hiện chương trình OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 300
 • Hôm nay: 16,402
 • Trong tuần: 96,847
 • Tất cả: 66,988,536
Đăng nhập