• Tình hình dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 22/10/2019

  CTTĐT - Trong ngày đã tổ chức tiêu hủy 118 con lợn mắc bệnh, cùng đàn và những con có triệu chứng, bệnh tích của bệnh DTLCP trong ổ dịch (22 con lợn nái, đực giống; 96 con lợn thịt, lợn con) tại 20 hộ của 12 xã thuộc 04 huyện, thành phố,  khối lượng tiêu hủy 4.405 kg. (Cụ thể: Bảo Thắng 11 con/710 kg/01xã; Mường Khươngt 01 con/206 kg/01 xã; Văn Bàn 88 con/2.775 kg/07 xã; Bát Xát 18 con/841 kg/03 xã).

 • Tình hình dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 15/10/2019

 • Tình hình dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 15/10/2019

 • Tình hình dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 14/10/2019

  CTTĐT - Trong ngày đã tổ chức tiêu hủy 91 con lợn mắc bệnh, cùng đàn và những con có triệu chứng, bệnh tích của bệnh DTLCP trong ổ dịch (11 con lợn nái, đực giống; 80 con lợn thịt, lợn con) tại 20 hộ của 10 xã thuộc 04 huyện, thành phố,  khối lượng tiêu hủy 3.356 kg. (Cụ thể: Mường Khương 01 con/150kg/01xã; Bát Xát 14 con/247 kg/01 xã; Văn Bàn 62 con/1.903 kg/04 xã; Bảo Yên 14 con/1.056 kg/04 xã).

 • Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi ngày 30/8/2019

 • Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi ngày 22/8/2019

  CTTĐT - Trong ngày đã tổ chức tiêu hủy 268 con lợn mắc bệnh, cùng đàn và những con có triệu chứng, bệnh tích của bệnh DTLCP trong ổ dịch (46 con lợn nái, đực giống; 222 con lợn thịt, lợn con) tại 55 hộ của 23 xã thuộc 05 huyện, thành phố, khối lượng tiêu hủy 10.581 kg. 

 • Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi ngày 22/8/2019

  CTTĐT - Trong ngày đã tổ chức tiêu hủy 425 con lợn mắc bệnh, cùng đàn và những con có triệu chứng, bệnh tích của bệnh DTLCP trong ổ dịch (70 con lợn nái, đực giống; 355 con lợn thịt, lợn con) tại 72 hộ của 34 xã thuộc 07 huyện, thành phố,  khối lượng tiêu hủy 15.769 kg. (Cụ thể: Bát Xát 151 con/5.852 kg/11 xã; Văn Bàn 54 con/1.956 kg/06 xã; Bảo Thắng 41 con/2.226 kg/04 xã; Sa Pa 20 con/750 kg/04 xã; Mường Khương 63 con/2.080 kg/03 xã; Bảo Yên 92 con/2.905 kg/05 xã; Thành phố 04 con/227 kg/01 xã).

 • Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi ngày 20/8/2019

  CTTĐT - Trong ngày đã tổ chức tiêu hủy 303 con lợn mắc bệnh, cùng đàn và những con có triệu chứng, bệnh tích của bệnh DTLCP trong ổ dịch (60 con lợn nái, đực giống; 243 con lợn thịt, lợn con) tại 56 hộ của 19 xã thuộc 05 huyện, thành phố, khối lượng tiêu hủy 14.915 kg. (Cụ thể: Bát Xát 123 con/5.208 kg/08 xã; Mường Khương 15 con/1.144 kg/02 xã; Văn Bàn 69 con/5.031 kg/04 xã; Thành phố 56 con/2.700 kg/01 xã; Bảo Yên 40 con/832 kg/04 xã).

 • Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi ngày 19/8/2019

  CTTĐT - Trong ngày đã tổ chức tiêu hủy 361 con lợn mắc bệnh, cùng đàn và những con có triệu chứng, bệnh tích của bệnh DTLCP trong ổ dịch (75 con lợn nái, đực giống; 286 con lợn thịt, lợn con) tại 98 hộ của 25 xã thuộc 06 huyện, thành phố,  khối lượng tiêu hủy 10.220 kg. (Cụ thể: Bát Xát 140 con/4.892 kg/06 xã; Văn Bàn 110 con/5.821 kg/07 xã; Thành phố 7 con/455 kg/01 xã; Bảo Thắng 26 con/1.901 kg/03 xã; Sa Pa 40 con/2.656 kg/05 xã; Bảo Yên 38 con/1.434 kg/03 xã).

 • Tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi ngày 18/8/2019

  1 2 3 4 
PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS NTM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 • THÀNH PHỐ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NTM
 • Lào Cai 2 năm thực hiện chương trình OCOP
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 342
 • Hôm nay: 7,448
 • Trong tuần: 316,147
 • Tất cả: 66,848,439
Đăng nhập