Phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng chủ lực tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 293
CTTĐT - Trong sản xuất nông nghiệp, việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã mang lại hiệu quả rõ rệt và thiết thực, đặc biệt tại các vùng khô hạn, khan hiếm nguồn nước. Để công nghệ này được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/6/2022 về tăng cường phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng chủ lực tỉnh Lào Cai.

Ngoài việc tiết kiệm lượng nước tưới, giải quyết khó khăn về nguồn nước; việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước còn trực tiếp tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác. Theo số liệu thống kê của các dự án nông nghiệp có sử dụng công nghệ tưới này thì năng suất cây trồng cạn trung bình tăng từ 10 - 30% tùy theo từng loại cây trồng; giảm chi phí công lao động để tưới và chăm sóc từ 20 - 50%; tiết kiệm từ 20 - 40% lượng nước so với phương thức tưới truyền thống; hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhờ giảm từ 5 - 30% lượng phân bón trong quá trình canh tác. Tuy có nhiều ưu điểm nổi trội so với tưới truyền thống nhưng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được áp dụng rộng rãi. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 523,42ha cây trồng cạn, chiếm khoảng 1,5% tổng diện tích cây trồng cạn có tưới; 9.860 ha lúa được áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (SRI), đạt 27,49% tổng diện tích.

Để tăng cường phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; tại Chỉ thị của UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tham mưu bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn toàn tỉnh; lập dự án thí điểm đầu tư tối thiểu công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực của tỉnh. Phối hợp với các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hợp lý, đặc biệt là trên cánh đồng lúa không chủ động được nguồn nước sang canh tác cây trồng chủ lực, thế mạnh có áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để hoàn thiện quy trình công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thiết kế xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn theo chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh Lào Cai. Tổ chức thẩm định hồ sơ, nhu cầu kinh phí thực hiện đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế, đánh giá nhu cầu áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Ảnh: ST).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai cho vay vốn và niêm yết công khai các quy trình vay vốn tại các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại trên địa bàn để phục vụ phát triển công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo quy định hiện hành. Đồng thời chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật khi thực hiện mở rộng tín dụng đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sử dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tiếp nhận thông tin các dự án sử dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước có nhu cầu vay vốn ngân hàng và chỉ đạo các ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cho vay đối với các dự án.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học - công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối với cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân về lợi ích của việc sử dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài; tuyên truyền các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với hoạt động này. Các tổ chức đoàn thể tỉnh thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và hội viên đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối với các diện tích sản xuất nông nghiệp có tưới. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, cân đối, bố trí kinh phí từ các nguồn vốn thuộc lĩnh vực Sở theo dõi, quản lý để hỗ trợ thực hiện các dự án tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước và các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp có sử dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo quy định hiện hành. Bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư các dự án tưới tiên tiến, tiết kiệm nước thuộc nội dung ngân sách cấp huyện hỗ trợ; đồng thời cân đối bố trí vốn để xây dựng, lắp đặt, trình diễn tối thiểu một công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước để Nhân dân học tập kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về sử dụng nước tiết kiệm trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành của tiêu chí thuỷ lợi tại các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (chỉ tiêu tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước) để xây dựng kế hoạch phát triển thuỷ lợi cấp huyện; trong đó chú trọng phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn có quy mô sản xuất tập trung./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 355
 • Hôm nay: 20,497
 • Trong tuần: 170,125
 • Tất cả: 66,702,417
Đăng nhập