Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 1648

I. Phát triển kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

a. Trồng trọt

Tiến độ sản xuất cây lương thực có hạt được đảm bảo khung thời vụ: Cây lúa: Diện tích thực hiện 33.874,3 ha, đạt 101,4% so KH và bằng 99,7% so CK. Cây ngô: Diện tích ngô cả năm đạt 36.692,3 ha, bằng 104,8% KH.

Một số cây trồng chủ lực của tỉnh (dược liệu, chè, chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới...) được tập trung chăm sóc và thu hoạch.

b. Chăn nuôi

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển tương đối ổn định; tổng đàn gia súc đạt 564.760 con, đạt 87,6% KH năm; tổng đàn gia cầm 5.275 nghìn con, đạt 115,9%; sản lượng thịt hơi 43.745 tấn, đạt 71,1% KH năm; diện tích nuôi trồng thủy sản ao, hồ nhỏ 2.060 ha, đạt 94,3% KH năm; sản lượng thủy sản các loại đạt 6.525 tấn, đạt 65% KH năm.

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại tại 09 hộ, 06 xã, phường, thị trấn của 02 huyện, thị xã (Mường Khương, Sa Pa) làm 72 con lợn mắc bệnh và cùng ô chuồng phải tiêu hủy, khối lượng tiêu hủy 3.191 kg. Lũy kế từ đầu năm đến nay dịch bệnh xảy ra tại 213 hộ, 48 thôn, bản, tổ dân phố của 24 xã, phường, thị trấn thuộc huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai, làm 1.089 con lợn mắc bệnh và cùng ô chuồng phải tiêu hủy; khối lượng tiêu hủy 40.472,5 kg; bệnh Viêm da nổi cục tính đến nay đã được khống chế (trong tháng không phát sinh). Triển khai tiêm phòng được 173.393 liều vắc xin các loại trong tháng 8, lũy kế đã tiêm 1.777.390 liều đạt 58,7% KH năm và bằng 110,4% so CK.

c. Lâm nghiệp

Đã chuẩn bị đủ giống cho công tác trồng rừng, trong tháng đã trồng được 449,4 ha; lũy kế trồng được 6.093,5 ha đạt 64,5% so với KH. Bảo vệ rừng: 276.702/276.702 ha đạt 100%. Khoanh nuôi tái sinh: 3.450/5.000 ha; trong đó (khoanh nuôi tái sinh mới 900/2.450 ha đạt 36,73%; khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp 2.550/2.550 ha, đạt 100%.). Trồng cây xanh phân tán: Trong tháng: 60.456 cây, lũy kế: 1.261.373 cây đạt 63,1% so với KH.

Trong tháng xảy ra 01 vụ cháy rừng (tại thành phố Lào Cai), diện tích rừng bị thiệt hại 0,289 ha, trong đó 0,0271 ha rừng trồng sản xuất, 0,2622 ha rừng tự nhiên chưa có trữ lượng. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 01 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 0,289 ha.

Về công thác kiểm lâm: phát hiện xử lý 32 vụ vi phạm, lũy kế từ đầu năm 184 vụ vi phạm (tăng 22 vụ so với cùng kỳ năm trước); lâm sản tịch thu: 33,51 m3 gỗ các loại, lũy kế 110,38 m3 (trong đó: gỗ tròn 85,24 m3; gỗ xẻ 25,14 m3). Tiền xử lý vi phạm hành chính: 294,45 triệu đồng, lũy kế 1.778,85 triệu đồng.

d. Phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

Trong 8 tháng đầu năm đã công nhận 04 xã hoàn thành nông thôn mới, lũy kế đến nay toàn tỉnh có 61/127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; 1 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Thành phố Lào Cai); huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 141 thôn kiểu mẫu, 126 thôn nông thôn mới; tiêu chí bình quân/xã đạt 15,49 tiêu chí/xã (theo đánh giá của các huyện, thị xã, thành phố). Thu nhập ước đạt 30 triệu đồng/người/năm. Ước tính tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến nay còn 8,56%. Đã thi công được 5,2 km đường giao thông nông thôn, lũy kế từ đầu năm tới nay 224,26 km; vận động nhân dân xây dựng được 231 nhà tiêu hợp vệ sinh, 186 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh, 04 mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”, lũy kế đến nay đã làm được 2.659 nhà tiêu hợp vệ sinh, 1.668 chuồng trại gia súc hợp vệ sinh,  41 mô hình “Nhà sạch vườn đẹp”.

e. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tháng 8, thời tiết diễn biến phức tạp, xen kẽ giữa những ngày nắng nóng là các đợt mưa dông, lốc, sét xảy ra rải rác ở các nơi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể xảy ra 2 đợt mưa lớn, kèm theo dông lốc vào các ngày 31/7 - 01/8 và ngày 11/8 gây thiệt hại về nhà ở, hoa màu của nhân dân. Ước thiệt hại 4,65 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm đã xảy ra 18 đợt thiên tai; ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra đến thời điểm báo cáo là 39,43 tỷ đồng .

Tính đến ngày 15/8/2021 toàn tỉnh thu được 7.670 triệu đồng Quỹ Phòng chống thiên tai, đạt 23,7% kế hoạch giao, trong đó khối các cơ quan nhà nước thu được 4.833 triệu đồng, khối các doanh nghiệp thu được 2.837 triệu đồng. Hiện nay có huyện Si Ma Cai, thành phố Lào Cai hoàn thành kế hoạch thu Quỹ, còn 02 huyện có tỷ lệ thu thấp (Bát Xát 22,8%, Bắc Hà 20,2%).

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản

a. Sản xuất công nghiệp

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, ngành công nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do các nhà máy thực hiện nghiêm ngặt các biên pháp phòng chống dịch bệnh. Giá trị sản suất công nghiệp tháng 8 ước đạt 4.182,2 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 26.978 tỷ đồng, bằng 66,78% KH và tăng 13,57% so CK năm 2020.

Công tác đầu tư lưới điện nông thôn: Tính đến thời điểm báo cáo đã triển khai hoàn thành cấp điện cho 56/87 thôn. Còn 31 thôn (huyện Bắc Hà 14 thôn; huyện Bát Xát 13 thôn; thị xã Sa Pa 04 thôn) đang được tiếp tục triển khai đầu tư, thời gian dự kiến hoàn thành đóng điện như sau: 12 thôn đóng điện vào cuối tháng 8/2021 và 14 thôn đóng điện trong tháng 9/2021, 05 thôn dự kiến sẽ hoàn thành sau tháng 9/2021.

b. Xây dựng cơ bản

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện danh mục các công trình chào mừng kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Lào Cai; tích cực giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư dự án, đẩy mạnh hoàn thiện các thủ tục và giải ngân vốn đầu tư các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, nhìn chung các nguồn vốn Ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 30/8/2021, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 (bao gồm cả vốn kéo dài năm 2020 kéo dài sang năm 2021): Tổng vốn giao: 4.962 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 2.183 tỷ đồng, bằng 44%KH, bao gồm:

- Kế hoạch vốn kéo dài: Tổng vốn giao: 262 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 172 tỷ đồng, bằng 66% KH.

- Kế hoạch năm 2021: Tổng vốn giao: 4.699 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 2.011 tỷ đồng, bằng 43% KH. Cụ thể như sau:

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.121 tỷ đồng, bằng 43%KH (trong đó: Vốn ngân sách tập trung đạt 45%KH; Vốn chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 61%; Vốn chi đầu tư từ nguồn tăng thu thuế đạt 18%; Vốn xổ số kiến thiết: 24%; Vốn thu đóng góp khai thác khoáng sản đạt 21%);

+ Vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu: 438 tỷ đồng, bằng 41% KH (trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước: 100%; Hỗ trợ nguồn đối ứng ODA: 37%; Bố trí cho các dự án chuyển tiếp đạt 65%);  

+ Vốn nước ngoài ODA: 64,5 tỷ đồng, bằng 13%;

+ Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh: 280 tỷ đồng, bằng 80% KH.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (tách riêng phần NSTW): 3.338 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt 1.569 tỷ đồng, bằng 47%KH Trung ương giao. Nếu không tính 134 tỷ đồng đề nghị điều chỉnh giảm thì giá trị giải ngân đạt: 1.569/3204 tỷ đồng, bằng 49% KH.

3. Thương mại, dịch vụ

a. Hoạt động thương mại

Tình hình kinh doanh thương mại - dịch vụ diễn ra khá trầm lắng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8 ước đạt 2.043,7 tỷ đồng, bằng 99,4% so với tháng trước, bằng 92,3% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 08 tháng ước đạt 17.465,1 tỷ đồng, đạt 60,6% so với kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ.

Về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ cháy nổ bình ga của thương nhân kinh doanh khí LPG trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Xuất nhập khẩu

Hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh vẫn khó khăn, chỉ phát sinh hoạt động xuất kinh doanh và nhập khẩu thiết bị nhưng giá trị không đáng kể. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục áp dụng việc hạn chế nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Việt Nam để thực hiện công tác phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ. Cụ thể:

Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu trong tháng 8 ước đạt 204,5 triệu USD, giảm 12,67% so với tháng 7/2021, giảm 16,9% so với cùng kỳ 2020; Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.419,01 triệu USD (tăng 23,76% so với cùng kỳ 2020) đạt 52,59% so KH, trong đó:

- Giá trị xuất khẩu ước đạt 34,25 triệu USD (giảm 34,32% so với tháng 7/2021, giảm 63,27% so với cùng kỳ năm 2020), Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt  990,31 triệu USD (tăng 29,58% so với cùng kỳ 2020), đạt 58,25% KH năm.

- Giá trị nhập khẩu ước đạt 58 triệu USD (tăng 2,44% so với tháng 7/2021, tăng 44,86% so với cùng kỳ năm 2020). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 430,70 triệu USD (tăng 5,99 % so với cùng kỳ 2020), đạt 53,84% KH năm.

- Các loại hình (Tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu, quá cảnh, doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện XNK tại các cửa khẩu khác) ước đạt 112,25 triệu USD (giảm 10,48% so với tháng 7/2021). Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2021 ước đạt 998 triệu USD (tăng 27,29% so với cùng kỳ 2020), đạt 47,52% KH năm.

Công tác quản lý thị trường

Tháng 8, thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung phong phú, không có biến động bất thường về cung cầu, giá cả; hàng hóa lưu thông thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa không có diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm; không có tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để mua gom hàng hóa, tăng giá bất hợp lý thu lời bất chính.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra: 100 lượt vụ (tăng 61,3% so với tháng 7/2021). Số vụ vi phạm: 37 vụ (tăng 60,9% so với tháng 7/2021); số vụ xử lý 35 vụ (02 vụ đang trong quá trình xử lý). Tổng giá trị xử lý: 545 triệu đồng (tăng gấp gần 6 lần so với tháng 7/2021). Tổng số thu nộp ngân sách: 211 triệu đồng (tăng gấp 3 lần so với tháng 7/2021). Trị giá hàng hóa vi phạm: 333 triệu đồng (tăng gấp 7 lần so với tháng 7/2021).

Lũy kế 8 tháng: Số vụ kiểm tra 782 lượt vụ; số vụ vi phạm 301 vụ; tổng giá trị xử lý 4.493.375.000 đồng; tổng số thu nộp ngân sách nhà nước 2,084 tỷ đồng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 1,5 tỷ đồng, trị giá hàng bán thanh lý 569 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 2,97 tỷ đồng.

Giá cả, chỉ số giá tiêu dùng: Chỉ số giá tiêu dùng tại Lào Cai tháng 8/2021 giảm 0,6% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 0,69%; so với tháng 12 năm trước tăng 0,12%; bình quân 8 tháng so với cùng kỳ tăng 0,12%.

b. Du lịch

Các hoạt động quản lý du lịch tiếp tục được triển khai, quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động trong lĩnh vực du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ các cơ sở lưu trú hoàn thiện các thủ tục để hưởng ưu đãi về giá điện, trong tháng đã hỗ trợ cho 44 cơ sở lưu trú du lịch tiến hành các thủ tục cần thiết để được hưởng ưu đãi chuyển đổi giá điện từ giá điện kinh doanh sang giá điện sản xuất, lũy kế từ 15/6 - 15/8/2021 hỗ trợ được tổng số 167 cơ sở lưu trú du lịch. Hoạt động quảng bá, xúc tiến, tư vấn du lịch được chú trọng, thực hiện công tác thông tin tư vấn du lịch cho du khách tại Nhà du lịch Sa Pa, trên fanpage, website và Whatsup; Trả lời du khách qua email sapa-tourism.com và tư vấn online qua takw.to.

Do thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh nên số lượng khách tham quan sụt giảm trọng. Tháng 8/2021 (tính từ 01 - 31/8/2021) lượng khách đến Lào Cai ước đạt 4.730 lượt khách, giảm 84,3% so với tháng 7/2021. Lũy kế 08 tháng đầu năm ước đạt 1.207.500 lượt khách, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 24,1% Kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch 08 tháng năm 2021 ước đạt 3.817 tỷ đồng, giảm 15,8% so với cùng kỳ 2020, đạt 23,9% KH.

c. Hoạt động vận tải

Vận tải hành khách (HK) tháng 8 ước tính đạt 999,39 nghìn HK, so với tháng trước giảm 4,22% (-44,09 nghìn HK); so với cùng kỳ năm trước giảm 42,41% (-741,6 nghìn HK) và 54.493,67 nghìn HK, giảm 40,19% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 50,81 tỷ đồng, so với tháng trước giảm 3,80%, so với cùng kỳ năm trước giảm 39,95%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 10.765,61 nghìn HK, giảm 12,34% so với cùng kỳ năm trước và 537.852,22 nghìn HK, giảm 8,4%. Hoạt động vận tải giảm mạnh nguyên nhân chính là do ảnh hưởng dịch Covid -19 bùng phát nhu cầu đi lại của người dân giảm, một số đơn vị vận chuyển khách tuyến liên tỉnh tạm ngừng...

Vận tải hàng hóa tháng 8 ước tính đạt 749,47 nghìn tấn, giảm 0,25% so với cùng kỳ năm trước và 41.759,7 nghìn tấn, giảm 2,41%, doanh thu đạt 178,31 tỷ đồng, giảm 6,45%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, vận tải hàng hóa đạt 7.538,93 nghìn tấn, tăng 19,85% so với cùng kỳ năm trước và 422.612,26 nghìn tấn, tăng 34,34%, doanh thu đạt 1.684,87 tỷ đồng, tăng 13,47%.

4. Tài chính, tín dụng, giá cả thị trường

a. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 8 ước đạt 586 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 5.480 tỷ đồng, bằng 75,3% dự toán Trung ương giao và bằng 126,4% so CK. Tổng thu ngân sách địa phương trong tháng 8 ước đạt 4.888 tỷ đồng, lũy kế đạt 12.265 tỷ đồng, bằng 105,2% dự toán Trung ương giao và bằng 109,0% so với cùng kỳ năm trước; Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng 8 ước đạt 802 tỷ đồng, lũy kế ước đạt 7.888 tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán Trung ương giao và bằng 84,3% cùng kỳ năm trước.

b. Hoạt động tín dụng

Tổng nguồn vốn đến 31/8/2021 ước đạt 57.400 tỷ đồng, tăng 2.928 tỷ đồng (+5,3%) so với 31/12/2021, tốc độ tăng cao hơn so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ 2020 tăng 4,3%), đạt 53% kế hoạch năm 2021. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa bàn ước đạt 33.500 tỷ đồng, tăng 1.868 tỷ đồng (+5,9%) so với 31/12/2020, đạt 42,77% kế hoạch năm 2021; Nguồn vay TW, nguồn vốn khác: 23.900 tỷ đồng, tăng 4,6% so với 31/12/2020. Tổng dư nợ đến 31/8/2021 ước đạt 51.300 tỷ đồng, tăng 1.121 tỷ đồng (+2,2%) so với 31/12/2020, đạt 23,3% kế hoạch năm 2021. Chất lượng tín dụng: Các Ngân hàng chủ động tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, ước đến 31/8/2021, tỷ lệ nợ xấu là 1,13%, tăng 0,25 điểm phần trăm so cuối năm 2020. Ước đến 31/12/2021, tỷ nợ nợ xấu dưới 2% (đảm bảo an toàn).

UBND tỉnh đã chỉ đạo hệ thống các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, kết quả cụ thể như sau:

- Hỗ trợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN: Tính đến 31/7/2021, dư nợ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là khoảng 12.000 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế là 1.939 tỷ đồng đối với 484 khách hàng; tổng giá trị nợ đã được miễn, giảm lãi lũy kế là 697 tỷ đồng, đối với 163 khách hàng, số tiền lãi lũy kế đã được miễn, giảm cho khách hàng là 2,141 tỷ đồng; Doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 là 9.670 tỷ đồng đối với 541 khách hàng.

- Hỗ trợ cho vay theo Nghị quyết 42/NQ-CP: Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay trả lương ngừng việc cho người lao động đối với 02 cơ sở kinh doanh, số tiền vay là 46,6 triệu đồng (trả lương cho 09 lao động).

- Hỗ trợ cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP: Đến 31/7/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã cho vay vốn để trả lương ngừng việc và vay vốn trả lương phục hồi sản xuất với tổng số lượt người lao động được chi trả là 22 người của 01 đơn vị kinh doanh với tổng số tiền hỗ trợ là 77,79 triệu đồng.

- Về giảm lãi suất cho vay: Đến 31/7/2021, dư nợ được giảm lãi suất (cả khoản vay giải ngân trước 15/7/2021 và khoản cho vay mới phát sinh từ ngày 15/7/2021) là 14.013 tỷ đồng, số tiền lãi đã được giảm là 5,341 tỷ đồng, số khách hàng được giảm lãi suất là 43.060 khách hàng. Từ giữa tháng 7/2021 một số ngân hàng thương mại trên địa bàn đã triển khai chương trình đồng thuận và cam kết giảm lãi suất cho vay để kịp thời hỗ trợ khách hàng vay vốn sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn. Cụ thể: Đối với các khoản dư nợ trước ngày 15/7/2021: Ngắn hạn giảm từ 0,5%/năm - 1,3%/năm; Trung và dài hạn giảm từ 0,7%/năm -1,43%/năm. Đối với các khoản cho vay mới từ sau 15/7/2021: Ngắn hạn giảm từ 0,15%/năm -1,15%/năm; Trung và dài hạn giảm từ 0,2%/năm - 1,25%/năm.

5. Thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế

Về thu hút FDI: Tỉnh Lào Cai hiện có 23 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 571,52 triệu USD. Về dự án đầu tư trong nước: trong tháng 8 tiến hành cấp mới 03 dự án với tổng mức đầu tư là 166 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 20 dự án đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư 3.985,54 tỷ đồng.

Về cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp: Trong tháng cấp mới cho 47 doanh nghiệp với tổng số vốn là 715,62 tỷ đồng; Luỹ kế 8 tháng đầu năm thành lập mới 483 doanh nghiệp, trong đó (bao gồm 379 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc 104). Lũy kế số đăng ký trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 7.882; trong đó cấp đăng ký doanh nghiệp là 5.761 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 18.126,48 tỷ đồng. Lũy kế số đơn vị trực thuộc còn hoạt động trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia là 2.182 đơn vị.

II. Văn hoá, xã hội

1. Hoạt động giáo dục

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 217 điểm cầu tại các cơ sơ sở giáo dục với hơn 2.000 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia. Ban hành Quyết định khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo ngành giáo dục chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường theo quy định; tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng chống Covid-19 trong ngành giáo dục với tinh thần “Mỗi trường học là một pháo đài phòng chống Covid-19”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2021 - 2022.

Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021: điểm trung bình tỉnh Lào Cai xét tốt nghiệp đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 4 bậc so với năm 2020), cao nhất trong khối thi đua (gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang); có 6/9 môn thi có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình toàn quốc (Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); có 333 bài thi đạt điểm 10 (tăng 258 bài so với năm 2021).

2. Y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực phía nam. Tại tỉnh Lào Cai, tính từ đợt dịch thứ 4 (ngày 27/4/2021) đến nay đã ghi nhận 96 ca dương tính với Covid-19 là các trường hợp tại khu cách ly điều trị tập trung, hiện có 47 ca đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số I. Nhằm tiếp tục đối phó với những diễn biến mới của dịch bệnh, tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quyết liệt, hiệu quả như: Xây dựng Phương án số 322/PA-BCĐ ngày 12/8/2021 về đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho phù hợp với tình hình mới; ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống Covid-19; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tỉnh. Tiếp tục bổ sung ngân sách cho công tác công tác phòng chống dịch bệnh: Bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, bổ sung kinh phí nâng cấp hệ thống ôxy cho các bệnh viện. Thành lập Đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, tổng liều vắc xin đã tiếp nhận: 106.670; tổng số mũi đã tiêm: 99.199 mũi trong đó: mũi 1: 73.995, mũi 2: 25.204, công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo an toàn, không có tai biến xảy ra. Thực hiện tốt công tác khai báo y tế, truy vết, cách ly các trường hợp nghi nhiễm, không bỏ sót đối tượng, từ ngày 29/4/2021 đến nay (đợt dịch 4): Truy vết: F1: 1.031 (F1 trong tỉnh: 348, F1 từ vùng dịch ngoài tỉnh: 683); F2: 2.554; người từ vùng dịch trong nước về địa phương: 3.104.

Công tác cách ly: Số vào cách ly trong tháng 1.552 trường hợp (Bệnh viện: 255, Trung đoàn 254: 576, huyện, thị xã, thành phố: 721), luỹ kế số cách ly từ 27/4/2021: 4.831. Thực hiện tốt công tác quản lý, cách ly đối với các trường hợp từ vùng dịch trong nước trở về địa phương: Về từ vùng dịch Bình Dương lũy kế: 272 (hiện đang cách ly: 14); về từ vùng dịch Thành phố Hồ Chí Minh lũy kế: 570 (hiện đang cách ly 15); về từ vùng dịch Hà Nội lũy kế: 533 (hiện đang cách ly 267).

Tổng số người qua chốt kiểm dịch: Số người qua chốt: 135.107 người, lũy kế: 645.101 người. Xét nghiệm: 8.695 mẫu, lũy kế: 59.919 mẫu trong đó: Dương tính: 182 (174 mẫu/87 ca F0; 08 mẫu/04 ca tái dương tính), âm tính 59.737 mẫu.

- Tiêm chủng mở rộng: Tổ chức tiêm chủng đầy đủ trong tháng 8 cho 1.290 trẻ, lũy kế: 8.253 trẻ (đạt 61,2% KH); tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai: 1.118, luỹ kế: 7.538, (đạt 55,9% KH); tiêm phòng viêm gan B 24h sau sinh 814, luỹ kế: 6.496 (đạt 91,6% KH). Công tác tiêm chủng an toàn, không có tai biến xảy ra.

- Về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì các họat động tuyên truyền về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, có 41/45 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh (chiếm 91,1%). Test nhanh: 71 mẫu (đạt 100%); Kiểm nghiệm thực phẩm 30 mẫu, số mẫu đạt 27/30 (90%). Tiếp nhận 18 hồ sơ tự công bố sản phẩm, cấp 20 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong tháng không xảy ra ngộ độc thực phẩm cấp tính.

3. Hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 17/8/2021 về thực hiệnĐề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chỉ đạo triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm quảng bá rộng rãi các chương trình, sự kiện nổi bật của tỉnh, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19... Công tác quản lý về danh thắng, di tích, bảo tồn, phát triển văn hoá phi vật thể tiếp tục được tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thiện. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động tuyên truyền phục vụ cơ sở phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Lĩnh vực thể dục thể thao: Các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh như giải Bóng chuyền hơi trung- cao tuổi, giải cầu lông, bóng bàn quần vợt... tiếp tục phải tạm dừng. Công tác quản lý thể thao chuyên nghiệp và thành tích cao tiếp tục được chú trọng, quan tâm. Vận động viên Hoàng Thị Duyên trở thành vận động viên đầu tiên của Lào Cai được tham dự Olympic.  

4. Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội

- Chủ động phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dịch Covid-19 nắm tình hình lao động của tỉnh đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại các tỉnh. Theo dõi tình hình lao động đi làm việc ngoài tỉnh trở về địa phương, phòng chống dịch Covid-19. Đến thời điểm tháng 8/2021, theo số liệu sơ bộ của một số tỉnh, Lào Cai có 24.597 lao động tỉnh Lào Cai đang làm việc tại các địa phương. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại một số tỉnh, số lao động đã nghỉ việc và trở về địa phương 8.590 lao động. Số còn lại đang làm việc tại các tỉnh còn khoảng 16.007 lao động.

- Trong tháng, giải quyết việc làm cho 393 lao động, trong đó có 85 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm; Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 78 lao động, trong đó: hỗ trợ học nghề cho 7 lao động. Ước 8 tháng đầu năm 2021: Giải quyết việc làm cho 6.520 lao động đạt 48,1% KH năm, trong đó có 1.685 lao động được vay vốn Quỹ quốc gia việc làm. Giải quyết chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.038 lao động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 52 lao động.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

+ Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 về hỗ trợ lao động không có giao kết HĐLĐ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đăng ký tài khoản báo cáo hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 68; truy cập hỏi đáp chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

+ Tiến độ triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP: Đến ngày 16/8/2021, 09/9 huyện đã đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động. Thực hiện hỗ trợ đối với 11/12 nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68 (trừ nhóm hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm). Tổng đối tượng nhận hỗ trợ là 772, kinh phí hỗ trợ 1.306,451 triệu đồng.

+ Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo giảm mức đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.318 đơn vị với 23.393 lao động; tổng số tiền (tạm tính) được giảm mức đóng 12 tháng là: 8.44 tỷ đồng .

+ Chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Lào Cai cho vay 01 đơn vị để trả lương ngừng việc cho 7 lao động, kinh phí 18,996 triệu đồng; trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh: 15 lao động, khinh phí 58,8 triệu đồng.

5. Hoạt động Khoa học - Công nghệ

Quản lý, kiểm tra theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện 15 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 07 dự án chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh, 04 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi Trung ương ủy quyền địa phương quản lý. Các đề tài, dự án triển khai đúng tiến độ được duyệt; đề tài, dự án được nghiệm thu có kết quả xếp loại Đạt trở lên. Hoạt động sở hữu trí tuệ được quan tâm triển khai và đạt kết quả tốt. Quản lý tốt 49 cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ; công tác quản lý nhà nước về công nghệ được tăng cường đẩy mạnh, các ý kiến tham gia về thiết bị công nghệ đối với hồ sơ xin điều chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư dự án được đảm bảo đúng quy định. Tăng cường các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Hoạt động  sự nghiệp về khoa học và công nghệ được triển khai hiệu quả đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

III. Tài nguyên và Môi trường

Xin ý kiến Tỉnh ủy các nội dung triển khai thực hiện để giải quyết dứt điểm các trường hợp giao đất theo Quyết định 128/QĐ-UB ngày 08/4/2003; chấn chỉnh công tác lập kế hoạch sử dụng đất. Ban hành Quyết định quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa, hợp thửa đất đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định ủy quyền thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai theo quy định tại Khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013. Đẩy nhanh công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp nhận, thẩm định, hoàn thiện 04 hồ sơ thuê đất, 04 hồ sơ giao đất, 04 hồ sơ thu hồi đất. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án VILG. Rà soát, quản lý qũy đất công đối với các Dự án đô thị nhà ở. Thẩm tra hồ sơ hộ gia đình, cá nhân của các huyện, thành phố. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

IV. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

1. Quân sự - quốc phòng: Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, các lực lượng đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình địa bàn và tuyến biên giới. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, công tác quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

2. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Tháng 8/2021, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Tình hình an toàn giao thông: Tổng số vụ tai nạn giao thông 05 vụ (giảm 17% so với tháng 7/2021, giảm 44% CK 2020), làm 4 người chết và 4 người bị thương. Lũy kế 8 tháng xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ (giảm 14% so với CK), làm 20 người chết (giảm 23% so với CK) và 39 người bị thương (giảm 11% so với CK).

3. Hoạt động đối ngoại: Quan hệ đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các đối tác nước ngoài cũng như trong nước vẫn tiếp tục được duy trì, phát triển. Thực hiện công tác tiếp nhận vật tư y tế do Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) trao tặng cho tỉnh Lào Cai.

V. Xây dựng chính quyền, Cải cách hành chính

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy về việc chuyển Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Sa Pa về trực thuộc Phòng Quản lý đô thị thị xã Sa Pa; kiện toàn Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; ban hành hướng dẫn nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 03 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; quyết định thành lập 01 đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức lại 01 đơn vị sự nghiệp công lập; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 02 đơn vị sự nghiệp công lập.

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Đề án số 14-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Lào Cai.

- Công tác thông tin: Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 được cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời, với gần 100 bản tin (trung bình ban hành từ 2 - 3 bản tin/ngày), gần 10 thông cáo báo chí và gần 400 tin bài về công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh;…

- Tổ chức Hội nghị Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác về Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Lào Cai với các Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT.

- Ban hành Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 về phê duyệt danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh Lào Cai (với tổng số 1.598 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 tỉnh Lào Cai bao gồm: Cấp tỉnh 1.250 dịch vụ công, cấp huyện 243 dịch vụ công, cấp xã 105 dịch vụ công).

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 229
 • Hôm nay: 38,468
 • Trong tuần: 197,087
 • Tất cả: 67,088,776
Đăng nhập