95,5% hộ gia đình Lào Cai sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2021
Lượt xem: 1098
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt kết quả thực hiện Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn bao gồm 05 chỉ số và là công cụ để các địa phương tăng cường công tác quản lý; góp phần theo dõi, đánh giá kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 có 4/5 chỉ số tăng so với năm 2020. Cụ thể:

Chỉ số 1: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95,5%. Trong đó tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung là 38,4%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước nhỏ lẻ là 57,1%. So với năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2021 tăng 0,46%.

Chỉ số 2: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 02/2009/BYT) đạt 38,5%; tăng 3,5% so với năm 2020. Trong đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước sinh hoạt tập trung là 12,1%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước nhỏ lẻ là 26,4%.

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91,9%; tăng 3,6% so với năm 2020.

Chỉ số 4: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN 02/2009/BYT, mức độ II) đạt 7,8%; thấp hơn 4,7% so với năm 2020.

Chỉ số 5: Tỷ lệ hiện trạng hoạt động của công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn (%): Bền vững đạt 3,9%; tương đối bền vững 26,2%; kém bền vững 58,9%; không hoạt động 11%. Tỷ lệ bền vững, tương đối bền vững của năm 2021 đều tăng so với năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ kết quả thực hiện Bộ chỉ số, hàng năm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu các chỉ số đã đề ra và tổ chức cập nhật thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xem nội dung văn bản chi tiết tại đây:

Tải về

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 270
 • Hôm nay: 45,456
 • Trong tuần: 250,406
 • Tất cả: 66,782,698
Đăng nhập