Danh bạ thư điện tử các đơn vị, tổ chức, đoàn thể tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 10682
Số TT Tên các Đơn vị Địa chỉ hộp thư liên hệ I/ KHỐI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG:   1.          Văn phòng tỉnh Ủy contact-tinhuy@laocai.gov.vn 2.          Ban Tổ chức tỉnh Ủy contact-btctu@laocai.gov.vn 3.          Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy contact-btgtu@laocai.gov.vn 4.          Ban Dân vận dân tộc contact-bdvdt@laocai.gov.vn 5.          Ủy ban kiểm tra tỉnh Ủy contact-ubkttu@laocai.gov.vn 6.          Đảng Ủy khối cơ quan dân chính Đảng contact-dudcd@laocai.gov.vn 7.          Trường Chính trị tỉnh contact-tct@laocai.gov.vn 8.          Báo Lào Cai contact-blc@laocai.gov.vn 9.          Thành Ủy Lào Cai contact-tulaocai@laocai.gov.vn 10.        Huyện Ủy Bảo Thắng contact-hubaothang@laocai.gov.vn 11.        Huyện Ủy Bảo Yên contact-hubaoyen@laocai.gov.vn 12.        Huyện Ủy Văn Bàn contact-huvanban@laocai.gov.vn 13.        Huyện Ủy Sa Pa contact-husapa@laocai.gov.vn 14.        Huyện Ủy Bát Xát contact-hubatxat@laocai.gov.vn 15.        Huyện Ủy Mường Khương contact-humkhuong@laocai.gov.vn 16.        Huyện Ủy Bắc Hà contact-hubacha@laocai.gov.vn 17.        Huyện Ủy Si Ma Cai contact-husimacai@laocai.gov.vn II/ KHỐI CÁC CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN:   A. UBND tỉnh:   18.        Văn phòng UBND tỉnh contact-ubnd@laocai.gov.vn B. HĐND và Đoàn ĐB Quốc Hội:   19.        Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội contact-hdnd@laocai.gov.vn 20.        Ban Kinh tế ngân sách contact-banktns@laocai.gov.vn 21.        Ban Văn hóa xã hội contact-banvhxh@laocai.gov.vn 22.        Ban Pháp chế contact-banpc@laocai.gov.vn 23.        Ban Dân tộc - HĐND contact-bandt@laocai.gov.vn C. Các đơn vị sở, ngành:   24.        Sở Công thương contact-sct@laocai.gov.vn 25.        Sở Khoa học công nghệ contact-skhcn@laocai.gov.vn 26.        Sở Văn hóa thể thao và du lịch contact-svhttdl@laocai.gov.vn 27.        Sở Giáo dục đào tạo contact-sgddt@laocai.gov.vn 28.        Sở Xây dựng contact-sxd@laocai.gov.vn 29.        Sở Tài nguyên và Môi trường contact-stnmt@laocai.gov.vn 30.        Sở Y tế contact-syt@laocai.gov.vn 31.        Sở Giao thông vận tải contact-sgtvt@laocai.gov.vn 32.        Sở Tài chính contact-stc@laocai.gov.vn 33.        Sở Nông nghiệp & PTNT contact-snnptnn@laocai.gov.vn 34.        Sở Nội vụ contact-snv@laocai.gov.vn 35.        Sở Kế hoạch & Đầu tư contact-skhdt@laocai.gov.vn 36.        Sở Tư pháp contact-stp@laocai.gov.vn 37.        Sở Lao động - TBXH contact-sldtbxh@laocai.gov.vn 38.        Sở Ngoại vụ contact-sngv@laocai.gov.vn 39.        Sở Thông tin và Truyền thông contact-stttt@laocai.gov.vn 40.        Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh contact-bchqs@laocai.gov.vn 41.        Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh contact-bchbp@laocai.gov.vn 42.        Công an tỉnh contact-can@laocai.gov.vn 43.        Cục Hải quan contact-chq@laocai.gov.vn 44.        Chi cục Kiểm lâm contact-cckl@laocai.gov.vn 45.        Cục Thống kê contact-ctk@laocai.gov.vn 46.        Cục thuế contact-ct@laocai.gov.vn 47.        Thanh tra tỉnh contact-ttr@laocai.gov.vn 48.        Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh contact-vks@laocai.gov.vn 49.        Tòa án tỉnh contact-ta@laocai.gov.vn 50.        Trường TH Kinh tế Kỹ thuật tỉnh contact-tthktkt@laocai.gov.vn 51.        Trường Cao đẳng Sư phạm contact-tcdsp@laocai.gov.vn 52.        Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh contact-tcnkt@laocai.gov.vn 53.        Trường TH Y tế contact-tthyt@laocai.gov.vn 54.        Trung tâm CNTT&VTLào Cai contact-ttcntt@laocai.gov.vn 55.        Kho bạc nhà nước tỉnh contact-kb@laocai.gov.vn 56.        Ngân hàng nhà nước tỉnh contact-nhnn@laocai.gov.vn 57.        Đài Phát thanh truyền hình tỉnh contact-dptth@laocai.gov.vn 58.        Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu contact-bqlktck@laocai.gov.vn 59.        Ban Quản lý các cụm công nghiệp contact-bqlcccn@laocai.gov.vn 60.        Ban Quản lý Khu thương mại Kim Thành contact-bqltmkt@laocai.gov.vn 61.        Ban Dân tộc contact-bdt@laocai.gov.vn 62.        Vườn Quốc gia Hoàng Liên contact-vqghl@laocai.gov.vn 63.        Liên hiệp Hội KH&KT contact-lhhkhkt@laocai.gov.vn 64. TTXT Đầu tư thương mại và DL contact-lcitp@laocai.gov.vn D. HĐND và UBND các huyện, thành phố:   64.        Thành phố Lào Cai contact-laocai@laocai.gov.vn 65.        Huyện Bảo Thắng contact-baothang@laocai.gov.vn 66.        Huyện Bảo Yên contact-baoyen@laocai.gov.vn 67.        Huyện Văn Bàn contact-vanban@laocai.gov.vn 68.        Huyện Sa Pa contact-sapa@laocai.gov.vn 69.        Huyện Bát Xát contact-batxat@laocai.gov.vn 70.        Huyện Mường Khương contact-muongkhuong@laocai.gov.vn 71.        Huyện Bắc Hà contact-bacha@laocai.gov.vn 72.        Huyện Si Ma Cai contact-simacai@laocai.gov.vn III/ CÁC ĐOÀN THỂ:   73.        Tỉnh Đoàn contact-td@laocai.gov.vn 74.        Hội Nông dân contact-hnd@laocai.gov.vn 75.        Hội cựu chiến binh contact-hccb@laocai.gov.vn 76.        Hội phụ nữ tỉnh contact-hpn@laocai.gov.vn 77.        Liên Đoàn lao động tỉnh contact-ldld@laocai.gov.vn 78.        Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh contact-ubmttq@laocai.gov.vn IV/ CÁC HỘI CHÍNH TRỊ, NGHỀ NGHIỆP:   79.        Hội chữ thập đỏ contact-hctd@laocai.gov.vn 80.        Hội văn học nghệ thuật contact-hvhnt@laocai.gov.vn 81.        Hội doanh nghiệp trẻ contact-hdnt@laocai.gov.vn 82.        Hội người cao tuổi contact-hnct@laocai.gov.vn 83.        Hội khuyến học tỉnh contact-hkh@laocai.gov.vn 84.        Hội làm vườn contact-hlv@laocai.gov.vn 85.        Liên minh HTX, các DN vừa và nhỏ contact-lmhtx@laocai.gov.vn 86.        Quỹ hỗ trợ phát triển contact-qhtpt@laocai.gov.vn 87.        Thông tấn xã Việt Nam tại Lào Cai contact-ttxvntlc@laocai.gov.vn III/ KHỐI DOANH NGHIỆP:   A. Các DNNN TW trên địa bàn:   88.        Điện lực Lào Cai contact-dllc@laocai.gov.vn 89.        Bưu điện tỉnh contact-bdtlc@laocai.gov.vn 90.        Bảo hiểm xã hội tỉnh contact-bhxht@laocai.gov.vn 91.        Công ty bảo Việt Lào Cai contact-ctbvlc@laocai.gov.vn 92.        Công ty bảo hiểm Nhân thọ contact-ctbhnt@laocai.gov.vn 93.        Công ty xăng dầu contact-ctxd@laocai.gov.vn 94.        Công ty lương thực miền Bắc chi nhánh Lào Cai contact-ctltmbcnlc@laocai.gov.vn 95.        Công ty Apatít Việt Nam contact-ctaptitvn@laocai.gov.vn 96.        Ngân hàng Đầu tư và phát triển contact-nhdtpt@laocai.gov.vn 97.        Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT contact-nhnnptnt@laocai.gov.vn 98.        Ngân hàng chính sách xã hội contact-nhcsxh@laocai.gov.vn B. Các DNNN địa phương:   99.        Công ty Du lịch Lào Cai contact-ctdl@laocai.gov.vn 100.     Công ty Xuất nhập khẩu contact-ctxnk@laocai.gov.vn 101.     Công ty Thương mại contact-cttm@laocai.gov.vn 102.     Công ty Khoáng sản contact-ctks@laocai.gov.vn 103.     Công ty Liên Sơn contact-ctls@laocai.gov.vn 104.     Công ty Vật liệu XD tổng hợp contact-ctvlxdth@laocai.gov.vn 105.     Công ty Xi măng contact-ctxm@laocai.gov.vn 106.     Công ty Cấp thoát nước contact-ctctn@laocai.gov.vn 107.     Công ty Sách, thiết bị trường học contact-ctstbth@laocai.gov.vn 108.     Công ty Môi trường và Đô thị contact-ctmtdt@laocai.gov.vn 109.     Công ty Xổ số kiến thiết contact-ctxskt@laocai.gov.vn 110.     Công ty Vật tư Nông nghiệp Lào Cai contact-ctvtnn@laocai.gov.vn 111.     Xí nghiệp In contact-xni@laocai.gov.vn 112.     Lâm Trường Văn Bàn contact-ltvb@laocai.gov.vn 113.     Nông trường Phong Hải contact-ntph@laocai.gov.vn 114.     Nông trường Thanh Bình contact-nttb@laocai.gov.vn 115.     Lâm trường Bảo Yên contact-ltby@laocai.gov.vn  

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 287
 • Hôm nay: 38,023
 • Trong tuần: 196,642
 • Tất cả: 67,088,331
Đăng nhập