Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 26 - 29/3/2022
Lượt xem: 837

Điện lực

Thời gian cắt điện

Thời gian có điện

Khu vực

Bắc Hà

14h00 ngày 28/3/2022

15h30 ngày 28/3/2022

Lộ 1 ĐZ 0.4kv sau TBA Nậm Táng (Cầu Treo)

16h00 ngày 28/3/2022

17h30 ngày 28/3/2022

Lộ 2 ĐZ 0.4kv sau TBA Lùng Chù (cắt AB lộ 2)

16h00 ngày 28/3/2022

17h30 ngày 28/3/2022

Lộ 1 ĐZ 0.4kv sau TBA Tả Củ Tỷ 2 (cắt AB lộ 1)

16h00 ngày 28/3/2022

17h30 ngày 28/3/2022

Lộ 2 ĐZ 0.4kv sau TBA UBND Hoàng Thu Phố (cắt AB lộ 2)

Bảo Yên

06h00 ngày 26/3/2022

07h30 ngày 26/3/2022

Các TBA xã Tân Dương, Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô, Tân Tiến

06h00 ngày 26/3/2022

18h30 ngày 26/3/2022

Các TBA xã Xuân Thượng TBA Quế Khu 9, Chè Đại Hưng TBA Trường Nội trú

06h00 ngày 27/3/2022

18h30 ngày 27/3/2022

Các TBA xã Xuân Thượng, TBA Quế Khu 9, Chè Đại Hưng, TBA Trường Nội trú

06h00 ngày 28/3/2022

18h30 ngày 28/3/2022

TBA Lâm Sản Trường Phát, thị trấn Phố Ràng

17h00 ngày 28/3/2022

18h30 ngày 28/3/2022

TBA Bản Mác, thị trấn Phố Ràng

06h00 ngày 29/3/2022

18h30 ngày 29/3/2022

TBA Cam Cọn 7, xã Cam Cọn, Bảo Yên

06h00 ngày 29/3/2022

18h30 ngày 29/3/2022

TBA Tân Thượng 4, xã Tân Thượng, huyện Bảo Yên

Thành phố Lào Cai

06h00 ngày 28/3/2022

18h00 ngày 28/3/2022

Thôn Tùng Tung

06h00 ngày 28/3/2022

08h00 ngày 28/3/2022

Xã Tả Phời, Hợp Thành

07h00 ngày 28/3/2022

10h00 ngày 28/3/2022

Khu Công nghiệp Kim Thành

08h00 ngày 28/3/2022

14h00 ngày 28/3/2022

Xã Cốc San

08h00 ngày 28/3/2022

14h00 ngày 28/3/2022

Thị trấn Tằng Loỏng

08h00 ngày 28/3/2022

10h00 ngày 28/3/2022

Phường Bắc Lệnh

08h00 ngày 28/3/2022

10h00 ngày 28/3/2022

Thôn Làng Dạ

09h00 ngày 28/3/2022

11h00 ngày 28/3/2022

Phường Bắc Lệnh

09h00 ngày 28/3/2022

12h00 ngày 28/3/2022

Thôn Làng Chung, xã Bản Phiệt

09h00 ngày 28/3/2022

12h00 ngày 28/3/2022

Khu Công nghiệp Kim Thành

09h30 ngày 28/3/2022

11h30 ngày 28/3/2022

Thôn Làng Dạ

11h00 ngày 28/3/2022

13h00 ngày 28/3/2022

Phường Bắc Lệnh

11h00 ngày 28/3/2022

14h00 ngày 28/3/2022

Khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải

13h00 ngày 28/3/2022

17h00 ngày 28/3/2022

Phường Lào Cai

14h00 ngày 28/3/2022

16h00 ngày 28/3/2022

Phường Bắc Lệnh

14h00 ngày 28/3/2022

16h00 ngày 28/3/2022

Phường Pom Hán

15h00 ngày 28/3/2022

18h00 ngày 28/3/2022

Phường Bắc Cường

15h00 ngày 28/3/2022

18h00 ngày 28/3/2022

Xã Tả Phời, Hợp Thành

15h30 ngày 28/3/2022

17h30 ngày 28/3/2022

Phường Xuân Tăng

15h30 ngày 28/3/2022

17h30 ngày 28/3/2022

Phường Nam Cường

Mường Khương

06h30 ngày 26/3/2022

07h30 ngày 26/3/2022

Trung tâm thị Trấn Mường Khương

07h30 ngày 26/3/2022

15h30 ngày 26/3/2022

Trung tâm thị Trấn Mường Khương

15h30 ngày 26/3/2022

16h30 ngày 26/3/2022

Trung tâm thị Trấn Mường Khương

Văn Bàn

07h00 ngày 28/3/2022

17h00 ngày 28/3/2022

Khách hàng sau lộ 371 E20.40

 
Nguồn: cskh.npc.com.vn (tổng hợp thời điểm 10h00’ ngày 25/3/2022)
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 457
 • Hôm nay: 6,275
 • Trong tuần: 155,903
 • Tất cả: 66,688,195
Đăng nhập