Chương trình công tác tháng 10/2021 của Thường trực UBND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2036

Thời gian

Nội dung công việc

Người chủ trì

Thứ Sáu 01/10/2021

- Họp thống nhất danh mục các nội dung trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

- Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh

- Thường trực UBND tỉnh

- Thành viên UBND tỉnh

Thứ Bảy 02/10/2021

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021

- Thường trực UBND tỉnh

- Thành viên UBND tỉnh

Chủ Nhật 03/10/2021

Nghỉ

 

Thứ Hai 04/10/2021

- Giao ban Thường trực UBND tỉnh

- Họp về Thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2021

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Ba 05/10/2021

- Họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2021

- Họp về Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề cương ĐA xây dựng, phát triển tỉnh Lào Cai thành trung tâm vùng

 

- Thường trực UBND tỉnh

- Thành viên UBND tỉnh

Thứ Tư 06/10/2021

- Họp các nội dung về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

- Họp về Kế hoạch công tác giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

- Họp xét duyệt các DA XDCB

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Năm 07/10/2021

- Họp về  Quy định thẩm quyền phê duyệt dự toán phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên  của cơ quan, đơn  vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

Thường trực UBND tỉnh 

Thứ Sáu 08/10/2021

- Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững

- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

 Thường trực UBND tỉnh

Thứ Bảy 09/10/2021

Kiểm tra tại cơ sở

Thường trực UBND tỉnh 

Chủ Nhật 10/10/2021

Kiểm tra tại cơ sở

Thường trực UBND tỉnh 

Thứ Hai 11/10/2021

- Giao ban TTTU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh

- Giao ban TT UBND tỉn

 

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Ba 12/10/2021

- Họp xét duyệt các dự án XDCB

- Họp về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022

- Báo cáo TTTU kết quả rà soát một số dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh (trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội).

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Tư 13/10/2021

Họp về các báo cáo trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Năm 14/10/2021

Họp về các tờ trình trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

 

 Thường trực UBND tỉnh

Thứ Sáu 15/10/2021

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 18

- Họp về phương án phân cấp bảo trì đường tỉnh cho UBND cấp huyện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 743-TB/TU ngày 10/6/2021 và ban hành quy định về quản lý, bảo trì, vận hành khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lào Cai

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Bảy 16/10/2021

Nghỉ

 

Chủ Nhật 17/10/2021

Nghỉ

 

Thứ Hai 18/10/2021

- Giao ban TTTU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh

- Giao ban TT UBND tỉnh

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Ba 19/10/2021

- Họp về các báo cáo trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

- Báo cáo TTTU về: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu.

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Tư 20/10/2021

- Tiếp công dân thường kỳ tháng 10/2021

- Quyết định thí điểm ủy quyền xác định giá đất cụ thể đối với các thửa đất trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện, thị xã, thành phố

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Năm 21/10/2021

Họp về các tờ trình trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Sáu 22/10/2021

- Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021

- Họp về Đề án xây dựng Lào Cai thành trung tâm vùng

 

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Bảy 23/10/2021

Kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Thường trực UBND tỉnh

Chủ Nhật 24/10/2021

Kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Thường trực UBND tỉnh 

Thứ Hai 25/10/2021

- Giao ban TTTU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh

- Giao ban TT UBND tỉnh

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Ba 26/10/2021

- Họp xét duyệt các dự án XDCB

- Quyết định sửa đổi một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Thường trực UBND tỉnh 

Thứ Tư 27/10/2021

Họp về các tờ trình trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Năm 28/10/2021

Họp về các tờ trình trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Sáu 29/10/2021

- Họp về các tờ trình trình Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh

- Hội nghị giao ban công tác Nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 10/2021

Thường trực UBND tỉnh

Thứ Bảy 30/10/2021

Nghỉ

 

Chủ Nhật 31/10/2021

Nghỉ

 

(Những công việc phát sinh sẽ được điều chỉnh cụ thể bằng lịch công tác tuần của Thường trực UBND tỉnh).
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 385
 • Hôm nay: 45,121
 • Trong tuần: 250,071
 • Tất cả: 66,782,363
Đăng nhập