Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 22 năm 2022
Lượt xem: 574

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 22 năm 2022 (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 22

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế của tỉnh đang giữ được đà tăng trưởng, cụ thể như sau:

Về kinh tế    

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đối với các loại cây lúa vụ xuân, ngô chính vụ; chăm sóc cây giống bảo đảm đủ tiêu chuẩn. Trong tuần, trồng mới được 223,8 ha rừng, lũy kế trồng rừng 3.252,17 ha; Không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025.   

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 932,8 tỷ đồng, tăng 4,9% so với tuần trước, lũy kế đạt 16.379 tỷ đồng, bằng 35,6% KH, tăng 6,1% CK.

Giải ngân vốn XDCB: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao là 4.750 tỷ đồng (bao gồm: Kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 124,3 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 4.626 tỷ đồng). Đến nay, đã giải ngân 1.014/4.750 tỷ đồng (tăng 33 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 21,3% KH. Trong đó: Giá trị giải ngân Kế hoạch vốn kéo dài là 17/124,3 tỷ đồng, bằng 14% KH; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 996/4.626 tỷ đồng, bằng 21,5% KH.

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra tương đối ổn định; không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá ở tất cả các nhóm hàng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tuần đạt 581,6 tỷ đồng, bằng 100,2% so tuần trước; lũy kế đạt 10.033 tỷ đồng, bằng 32,68% KH, bằng 88,9% CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành hiện vẫn duy trì thông quan đối với các mặt hàng không vận chuyển bằng xe lạnh. Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 51,34 triệu USD, bằng 97,3% so tuần trước; lũy kế đạt 780,75 triệu USD, bằng 17,4% KH, bằng 49,9% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách đạt khoảng 64.350 lượt khách, tăng 0,3% so với tuần trước (trong đó, khách du lịch nội địa đạt 63.721 lượt, khách quốc tế đạt 629 lượt), lũy kế năm 2022 đạt khoảng 1.331.567 lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 33,3% so với Kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 224,5 tỷ đồng, giảm 0,6% so với tuần trước, (trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 3,93 tỷ đồng). Lũy kế năm 2022 đạt 4.658 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 30,8% KH.

Tài chính, tín dụng: Thu NSNN trên địa bàn đạt 276,62 tỷ đồng, lũy kế đạt 3.780 tỷ đồng, bằng 49,2% dự toán Trung ương giao, bằng 37,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 115,4% CK. Thu ngân sách địa phương đạt 275,3 tỷ đồng, lũy kế đạt 9.883,9 tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán Trung ương giao, bằng 69,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97,8% so CK. Chi ngân sách địa phương đạt 175,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 5.781,2 tỷ đồng, bằng 49,2% dự toán Trung ương giao, bằng 40,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 107,8% so CK. 

Tổng nguồn vốn huy động đạt 56.148 tỷ đồng, tăng 194 tỷ đồng so với tuần trước, tăng 91 tỷ đồng (tăng 0,16%) so với 31/12/2021. Tổng dư nợ đạt 49.012 tỷ đồng, tăng 150 tỷ đồng so với tuần trước, giảm 2.827 tỷ đồng (giảm 5,46%) so với 31/12/2021. Trong đó: Dư nợ doanh nghiệp là 18.328 tỷ đồng (chiếm 37,4% tổng dư nợ); Dư nợ cá nhân 30.684 tỷ đồng (chiếm 62,6% tổng dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM: 5,8%.

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 11 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc với vốn đăng ký đạt 65 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 267 đơn vị (gồm: 240 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc), giảm 1,2% so với CK, tổng vốn đạt 2.141 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 315 doanh nghiệp, tăng 46% so CK; giải thể 35 doanh nghiệp, tăng 52% so với CK.

Lũy kế đến ngày 27/5/2022, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.036 đơn vị, tăng 10,1% so với CK. Trong đó: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 6.228 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 85.382 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 808 đơn vị trực thuộc. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.455 doanh nghiệp.

Về văn hóa - xã hội

Giáo dục - Đào tạo: Các cơ sở giáo dục tập trung ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2021-2022. Hướng dẫn công tác tuyển sinh đào tạo chính quy trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành GDMN năm 2022; hướng dẫn triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2022-2023.

Y tế: Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 (tính đến ngày 29/5/2022): Trong tuần, mắc mới 250 ca, lũy kế toàn tỉnh: 181.397 ca (trong đó đã điều trị khỏi: 181.052 ca; đang cách ly, điều trị 305 ca với 296 ca điều trị tại nhà), luỹ kế tử vong: 40 trường hợp. Tổng liều vắc xin đã tiêm là 1.792.952 mũi. 

 Văn hóa, thể thao: Trong tuần, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai; xây dựng Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025; Kế hoạch Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 tại Lào Cai; Đăng cai tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc tại Lào Cai;...

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Các cơ quan báo chí (Báo Lào Cai, Đài Phát thanh   Truyền hình tỉnh Lào Cai, các cơ quan báo chí TW thường trú tại Lào Cai), các Cổng thông tin điện tử, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền phản ánh tình hình chính trị - kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai, việc mở cửa du lịch... Từ ngày 20/5/2022 từ ngày 27/5/2022, đã có 93 tin bài viết về Lào Cai (tăng khoảng 14 tin bài so với tuần trước).

Lao động, việc làm: Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022. Xây dựng sổ tay chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2022.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường. 

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 18 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Phát hiện 01 vụ/30 người (TP Lào Cai) tập trung sinh hoạt tôn giáo không đúng quy định pháp luật, cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử lý theo quy định.

Vi phạm pháp luật: Trật tự xã hội xảy ra 03 vụ, giảm 01 vụ so với tuần trước. Vi phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường: Phát hiện 26 vụ, giảm 20 vụ so với tuần trước, đang tạm giữ 01 đối tượng để điều tra. Ma túy: Phát hiện 05 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, giảm 01 vụ so với tuần trước.

Tai nạn giao thông: Trong tuần xảy ra 01 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm bị thương 01 người. Lũy kế tính đến ngày 27/5/2022 toàn tỉnh xảy ra 25 vụ TNGT (tăng 02 vụ so với CK) làm chết 12 người (tăng 02 người so với CK), bị thương 26 người (tăng 05 người so với CK).

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 22

1. Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

(2) Hội thảo khoa học "Lực lượng Cảnh sát nhân dân trong cách mạng Việt Nam".

(3) Hội nghị quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

(4) Hội thảo khoa học "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế".

(5) Lễ Khai trương Trung tâm Thương mại Go! Lào Cai.

2. Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 17/6/2022); thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trước, trong và sau kỳ họp. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 11. Thường trực, các ban HĐND tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh để thống nhất một số nội dung về báo cáo và dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh…

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ:

(1). Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo vừa kiểm soát, vừa thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tiêm vacxin phòng Covid-19, bao gồm cả triển khai tiêm văc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh.

(2). Đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước.

(3). Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ đã ban hành và xây dựng dự thảo một số Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy. Chỉ đạo rà soát các danh mục thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

(4). Chỉ đạo đề xuất HĐND tỉnh và triển khai xây dựng các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp giải quyết các vấn đề phát sinh) – HĐND tỉnh khóa XVI.

(5). Tổ chức tiếp các Đoàn khách quốc tế: Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Đoàn lưu học sinh Lào, Campuchia; chuẩn bị tiếp đón Đoàn các Giám đốc điều hành của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 23

1. Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

(2) Thăm, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ đầu năm đến nay.

(3) Nghe UBND tỉnh báo cáo một số nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh.

(4) Tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh;

(5) Khảo sát công tác tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân;

(6) Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu tỉnh Lào Cai, năm học 2021-2022.

(7) Khảo sát tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Trung tâm công tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(8) Tiếp đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tham dự kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV (từ ngày 23/5/2022 đến ngày 17/6/2022); thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trước, trong và sau kỳ họp. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thường trực và các Ban thuộc HĐND triển khai công tác giám sát và các hoạt động khác theo kế hoạch.

3. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1). Xây dựng các nội dung trình Kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa XVI.

(3). Đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022.

(4). Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ công tác CBĐT các công trình để khởi công năm 2022. 5.

(5). Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, thủy điện, đất đai, đô thị.

(6). Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(7) Chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVI (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022). Các hoạt động nhân kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh  Lào Cai (12/7/1907-12/7/2022) theo Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 25/4/2022 đã ban hành.

(8). Hoàn thiện một số quy hoạch lớn của tỉnh: Quy hoạch tỉnh (đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng thẩm định), Quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Sa Pa, Quy hoạch phân khu đô thị du lịch Y Tý, Quy hoạch chung dọc hai bên bờ sông Hồng...

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 327
 • Hôm nay: 46,959
 • Trong tuần: 251,909
 • Tất cả: 66,784,201
Đăng nhập