Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 25 năm 2022
Lượt xem: 665

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 25 năm 2022 (từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 25

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế của tỉnh đang giữ được đà tăng trưởng, cụ thể như sau:

Về kinh tế    

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch lúa vụ xuân, ngô xuân; chăm sóc lúa mùa, ngô chính vụ, chăm sóc cây giống bảo đảm đủ tiêu chuẩn. Trong tuần, mưa lớn gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, công trình đường giao thông (ước thiệt hại trên 20 tỷ đồng); không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; trồng mới được 7,5 ha rừng, 300 cây xanh phân tán. Chỉ đạo kiện toàn bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; tiếp tục triển khai xây dựng Bộ tiêu chí về nông thôn mới, thôn kiểu mẫu.   

Sản xuất công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng so với tuần trước, do gia tăng lưu lượng nước về các nhà máy thủy điện; đẩy mạnh khai thác tại mỏ đồng Sin Quyền. Tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất chưa có nhiều cải thiện: Thiếu than cốc, lưu huỳnh và phụ tùng thay thế do khó khăn trong nhập khẩu hàng hóa (Trung Quốc vẫn áp dụng phòng chống dịch nghiên ngặt); Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung đang tạm dừng sản xuất do khó khăn về tài chính,...

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 931,5 tỷ đồng, tăng 1,2% so tuần trước, lũy kế đạt 19.207,5 tỷ đồng, bằng 41,8% KH, tăng 6,2% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao là 4.750 tỷ đồng (bao gồm: Kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 124,3 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 4.626 tỷ đồng). Đến nay, đã giải ngân 1.173/4.750 tỷ đồng (tăng 56 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 24,7% KH. Trong đó: Giá trị giải ngân Kế hoạch vốn kéo dài là 17/124,3 tỷ đồng, bằng 13,7% KH (không phát sinh so với tuần trước); Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 1.154/4.626 tỷ đồng, bằng 24,9% KH .       

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Giá xăng dầu tiếp tục tăng cao, dẫn đến khó khăn trong sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tuần đạt 600 tỷ đồng, tăng 4,2% so tuần trước; lũy kế đạt 11.629 tỷ đồng, bằng 37,9% KH, bằng 90,5% CK.

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Duy trì thông quan đối với các mặt hàng không vận chuyển bằng xe lạnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trong tuần tăng 11% so với tuần trước (các mặt hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là gỗ ván bóc, sắn lát khô, cà phê hạt; hàng than củi giảm giá nên doanh nghiệp Việt Nam chưa xuất khẩu). Giá trị hàng hóa nhập khẩu tương đương với tuần trước (chủ yếu là than cốc, hóa chất, hàng tiêu dùng...); Loại hình khác (tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, chuyển cửa khẩu) tăng gần gấp 3 lần so với tuần trước (chủ yếu là các mặt hàng lạc, đậu xanh, đậu đỏ). Đầu tuần, hoạt động thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường sắt vẫn diễn ra bình thường, hàng hóa thông quan chủ yếu là phốt pho vàng, than cốc và quá cảnh mặt hàng lưu huỳnh, tái xuất quặng sắt; tuy nhiên, từ ngày 14-16/6/2022, do phía Trung Quốc mưa lớn kéo dài, đất sạt lở vào đường tàu nên hoạt động thông quan đang bị gián đoạn.

Giá trị hàng hóa xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 53,05 triệu USD, tăng 17,8% so tuần trước; lũy kế đạt 933,1 triệu USD, bằng 21,2% KH, bằng 53% so CK.

Hoạt động du lịch: Trong tuần, nhiều sự kiện được tổ chức tại Bắc Hà và Sa Pa, trong khuôn khổ Chương trình phục hồi và phát triển du lịch của tỉnh (Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, giải vó ngựa cao nguyên trắng lần thứ 15,...) góp phần thu hút lượng lớn khách du lịch đến Lào Cai; công suất phòng nghỉ luôn đạt 85% - 90%. Tổng lượng khách đạt khoảng 117.317 lượt, tăng 12,9% so với tuần trước; lũy kế năm 2022 đạt khoảng 1.629.958 lượt, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 40,7% so với Kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 408,73 tỷ đồng, tăng 13,3% so với tuần trước; lũy kế năm 2022 đạt khoảng 5.697 tỷ đồng, tăng 78,9% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 37,7% so với Kế hoạch năm.

Tài chính, tín dụng: Thu NSNN trên địa bàn đạt 106 tỷ đồng, lũy kế đạt 4.210,4 tỷ đồng, bằng 56,7% dự toán Trung ương giao, bằng 44,3% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 116,1% so CK. Thu ngân sách địa phương đạt 60,2 tỷ đồng, lũy kế đạt 11.571,4 tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán Trung ương giao, bằng 81,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 116,9% so CK.

Chi ngân sách địa phương đạt 131,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 6.451,8 tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán Trung ương giao, bằng 44,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 108,2% so CK.  

Tổng nguồn vốn huy động đạt 56.943 tỷ đồng, tăng 284 tỷ đồng so với tuần trước, tăng 886 tỷ đồng (tăng 1,58%) so với 31/12/2021. Tổng dư nợ đạt 49.615 tỷ đồng, tăng 215 tỷ đồng so với tuần trước, giảm 2.225 tỷ đồng (giảm 4,29%) so với 31/12/2021 (trong đó: Dư nợ doanh nghiệp: 18.380 tỷ đồng, chiếm 37,0% tổng dư nợ; dư nợ cá nhân: 31.235 tỷ đồng, chiếm 63% tổng dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM: 5,69%.

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 17 doanh nghiệp (tăng 12 doanh nghiệp so với tuần trước) với vốn đăng ký đạt 106 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 296 đơn vị (gồm: 268 doanh nghiệp và 28 đơn vị trực thuộc), bằng so với CK, tổng vốn đăng ký đạt 2.348 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 324 doanh nghiệp, tăng 58% so CK; giải thể 34 doanh nghiệp, tăng 62% so với CK; hoạt động trở lại 195 doanh nghiệp, tăng 11,4% so CK.

Lũy kế đến ngày 17/6/2022, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.066 đơn vị, tăng 10,2% so với CK. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.460 doanh nghiệp, bằng 55,2% tổng số doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Về văn hóa - xã hội

Giáo dục - Đào tạo: Các cơ sở giáo dục tập trung chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch; đẩy mạnh phong trào phòng giúp phòng, trường giúp trường, giáo viên giúp đỡ giáo viên, học sinh giúp đỡ học sinh trong công tác ôn thi và hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi với điều kiện tốt nhất. Tại thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 7.329 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, có 7.004 thí sinh học lớp 12 năm học 2021-2022 và 325 thí sinh tự do); tổ chức 1 Hội đồng thi, với 23 điểm thi được bố trí tại các huyện, thị xã, thành phố (tăng 3 điểm thi so với năm trước), dự kiến có 321 phòng thi, 31 phòng chờ. Tổng số cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thi là 1.450 người.

Y tế: Công tác khám, chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, bảo đảm chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường.   

* Tình hình dịch bệnh Covid-19 (tính đến ngày 19/6/2022): Trong tuần, mắc mới 197 ca. Lũy kế toàn tỉnh có 182.008 ca với 181.764 ca đã khỏi, đang cách ly, điều trị 204 ca (tại nhà 194 ca, bệnh viện huyện 10 ca). Luỹ kế tử vong 40 trường hợp. Tổng số liều vắc xin đã tiêm: 1.852.651 mũi .  

Văn hóa, thể thao: Trong tuần, ban hành các Kế hoạch về triển khai Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lào Cai; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022. Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh; các cuộc thi: Ảnh đẹp Lào Cai năm 2022, Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh phong trào thể thao cơ sở và hướng dẫn thành lập mới các CLB thể thao; duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Tổ chức các giải thể thao  và các lớp năng khiếu hè tại Trung tâm.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Các cơ quan báo chí, các Cổng thông tin điện tử, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền phản ánh tình hình chính trị - kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai, việc mở cửa du lịch... Trong tuần đã có 69 tin bài viết về Lào Cai  (giảm khoảng 11 tin bài so với trước).

Lao động, việc làm: Đẩy mạnh lựa chọn đơn vị, doanh nghiệp tuyển chọn lao động đi làm việc; thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng. Thực hiện quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường. 

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, tiếp nhận 42 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 04 vụ vi phạm trật tự xã hội . Phát hiện 32 vụ vi phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường ; 07 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy .    

Tai nạn giao thông: Trong tuần không xảy ra tai nạn, va chạm giao thông. Lũy kế tính đến ngày 17/6/2022 toàn tỉnh xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (tăng 02 vụ so CK), làm chết 13 người (không tăng không giảm người so với CK), bị thương 33 người (tăng 10 người so với CK).

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 25

1. Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

(2) Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(3) Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh HĐND tỉnh khóa XVI).

(4) Tiếp xúc cử tri tại thành phố Lào Cai.

(5) Làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về thành lập tổ chức công đoàn trong đơn vị kinh tế tư nhân.

(6) Dự sinh hoạt Chi bộ thôn 1AB, xã Kim Sơn, Bảo Yên.

2. Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tiếp tục tuần làm việc thứ tư, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri. Ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). Thường trực, các Ban HĐND tỉnh triển khai công tác giám sát theo kế hoạch. Nghiên cứu các ý kiến, kiến nghị của ngành Y tế đối với HĐND tỉnh. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện bảo quy định. 

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ:

(1) Chỉ đạo xây dựng các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI (kỳ họp thường lệ).

(2) Đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu (như: Thu tiền sử dụng đất, thu tiền khai thác khoáng sản, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản…).

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Hoàn thiện một số quy hoạch lớn của tỉnh.

(4) Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, thủy điện, đất đai, đô thị; đẩy mạnh công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chuẩn bị các hoạt động nhân kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai.

(5) Tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

(6) Tham dự các cuộc họp đột xuất của Chính phủ, Tỉnh ủy và tổ chức các cuộc họp để giải quyết các vấn đề nổi cộm, khó khăn trong các ngành, lĩnh vực, địa phương.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 26

1. Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(2) Nghe Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn.

(3) Các Hội nghị về thực hiện Quy trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026); xây dựng Quy hoạch cấp tỉnh các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031).

(4) Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà. (5) Sơ kết Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ và công tác Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022.

(6) Dự kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV tại các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương và địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Hoàn thiện Nghị quyết Kỳ họp thứ năm; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI. Tiếp tục các hoạt động giám sát thường xuyên. Thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh, trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh. Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 tại UBND thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương.

3. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai xây dựng các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI.

(2) Đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022.

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng; tiếp tục hoàn thiện một số quy hoạch lớn của tỉnh; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, thủy điện, đất đai, đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(4) Chuẩn bị các hoạt động nhân kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai. (5) Tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

(6) Tham dự các cuộc họp đột xuất của Chính phủ, Tỉnh ủy và tổ chức các cuộc họp để giải quyết các vấn đề nổi cộm, khó khăn trong các ngành, lĩnh vực, địa phương./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 366
 • Hôm nay: 14,987
 • Trong tuần: 134,875
 • Tất cả: 67,026,564
Đăng nhập