Thông tin cung cấp cơ quan báo chí tuần 26 năm 2022
Lượt xem: 314

CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI; CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH
Tuần thứ 26 năm 2022 (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022)

 

A/ TÌNH HÌNH KT-XH TUẦN THỨ 26

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tuần nhìn chung một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế của tỉnh đang giữ được đà tăng trưởng, cụ thể như sau:

Về kinh tế    

Nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch lúa vụ xuân, ngô xuân; chăm sóc lúa mùa, ngô chính vụ, chăm sóc cây giống bảo đảm đủ tiêu chuẩn. Chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, bão lũ. Trong tuần, không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; trồng mới được 21,14 ha rừng, 400 cây xanh phân tán. Chỉ đạo kiện toàn bộ máy của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp; tiếp tục triển khai xây dựng Bộ tiêu chí về nông thôn mới, thôn kiểu mẫu.   

Sản xuất công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng nhẹ. Các đơn vị sản xuất hóa chất, phân bón; khai thác, chế biến khoáng sản hoạt động ổn định. Chi nhánh luyện đồng Lào Cai đã khắc phục xong sự cố tràn dầu, tiếp tục duy trì sản xuất. Riêng Công ty Cổ phần DAP số 2-Vinachem chạy 70% công suất; Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung tiếp tục dừng sản xuất từ ngày 15/5/2022.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 958,7 tỷ đồng, tăng 2,9% so tuần trước, lũy kế đạt 20.410 tỷ đồng, bằng 44,4% KH, tăng 8,7% so CK.

Giải ngân vốn XDCB: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giao là 4.750 tỷ đồng (bao gồm: Kế hoạch vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 là 124,3 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 4.626 tỷ đồng). Đến nay, đã giải ngân 1.212/4.750 tỷ đồng (tăng 39 tỷ đồng so với tuần trước), bằng 25,5% KH. Trong đó: Giá trị giải ngân Kế hoạch vốn kéo dài là 17/124,3 tỷ đồng, bằng 13,7% KH (không phát sinh so với tuần trước); Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là 1.193/4.626 tỷ đồng, bằng 25,8% KH.       

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Giá xăng dầu tiếp tục tăng cao, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tuần đạt 530,6 tỷ đồng, giảm 11,5% so tuần trước; lũy kế đạt 11.320 tỷ đồng, bằng 36,9% KH, bằng 88% so CK. 

Hoạt động xuất, nhập khẩu: Tổng giá trị xuất nhập khẩu, trao đổi, mua bán hàng hóa trong tuần giảm 2,19% so với tuần trước. Hiện phía Trung Quốc tiếp tục chưa khôi phục thông quan đối với các mặt hàng trái cây tươi và hàng hóa vận chuyển bằng container lạnh nhập khẩu từ Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Hoạt động thông quan tại Cửa khẩu quốc tế đường sắt diễn ra bình thường, hàng hóa thông quan chủ yếu là phốt pho vàng, than cốc và quá cảnh mặt hàng lưu huỳnh, tái xuất quặng sắt.

Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trong tuần đạt 51,9 triệu USD, giảm 2,2% so tuần trước; lũy kế đạt 984,3 triệu USD, bằng 22,4% KH, bằng 51% so CK.

Hoạt động du lịch: Tổng lượng khách đạt khoảng 88.064 lượt, giảm 24,9% so với tuần trước, trong đó: Khách du lịch nội địa đạt 87.785 lượt, khách quốc tế đạt 279 lượt. Lũy kế năm 2022 đạt khoảng 1.718.022 lượt, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 43% so với Kế hoạch năm.

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 305,7 tỷ đồng, giảm 25,2% so với tuần trước, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 1,74 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022 đạt 6.002 tỷ đồng, tăng 88,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 39,7% so với Kế hoạch năm.

Tài chính, tín dụng: Thu NSNN trên địa bàn đạt 265 tỷ đồng (tăng 159 tỷ đồng so với tuần trước), lũy kế đạt 4.475 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán Trung ương giao, bằng 47,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 115,6% so CK. Thu ngân sách địa phương đạt 501 tỷ đồng, lũy kế đạt 12.072 tỷ đồng, bằng 97,6% dự toán Trung ương giao, bằng 85,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 119,6% so CK.

Chi ngân sách địa phương đạt 74,3 tỷ đồng, lũy kế đạt 6.526 tỷ đồng, bằng 55,6% dự toán Trung ương giao, bằng 45,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 107,9% so CK.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 57.087 tỷ đồng, tăng 144 tỷ đồng so với tuần trước, tăng 1.030 tỷ đồng (tăng 1,84%) so với 31/12/2021. Tổng dư nợ đạt 49.759 tỷ đồng, tăng 144 tỷ đồng so với tuần trước, giảm 2.081 tỷ đồng (giảm 4,01%) so với 31/12/2021. Trong đó: Dư nợ doanh nghiệp: 18.438 tỷ đồng (chiếm 37,0% tổng dư nợ); Dư nợ cá nhân 31.321 tỷ đồng (chiếm 63% tổng dư nợ). Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ của các NHTM: 5,68%. 

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp: Trong tuần, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 17 doanh nghiệp và 01 đơn vị trực thuộc; vốn đăng ký đạt 82 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 325 đơn vị (gồm 294 doanh nghiệp và 31 đơn vị trực thuộc), tăng 1,6% so với CK, tổng vốn đăng ký đạt 2.537 tỷ đồng; tạm ngừng hoạt động 339 doanh nghiệp, tăng 55,5% so CK; giải thể 39 doanh nghiệp, tăng 62,5% so với CK; hoạt động trở lại 207 doanh nghiệp, tăng 16,3% so CK.

Lũy kế đến ngày 24/6/2022, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 7.095 đơn vị, tăng 10,2% so với CK. Trong đó: Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 6.283 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 85.777 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 812 đơn vị trực thuộc. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.475 doanh nghiệp, bằng 55,2% tổng số doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Về văn hóa - xã hội

Giáo dục - Đào tạo: Ngành giáo dục tập trung chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo kế hoạch. Tổ chức công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT Chuyên năm học 2022-2023; tuyển sinh vào trường THCS Lê Quý Đôn, Lý Tự Trọng; tuyển sinh vào lớp 10 THPT đối với các trường xét tuyển; duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường Dân tộc nội trú. 

Y tế: Công tác khám, chữa bệnh được thực hiện tốt tại các tuyến, bảo đảm chế độ thường trực cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho người bệnh; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị kịp thời các ca bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường.  

* Tình hình dịch bệnh Covid-19 (tính đến ngày 26/6/2022): Trong tuần, mắc mới 223 ca. Lũy kế toàn tỉnh có 182.192 ca với 181.992 ca đã khỏi, đang cách ly, điều trị 160 ca (tại nhà 151 ca, bệnh viện huyện 09 ca). Luỹ kế tử vong 40 trường hợp. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân trên địa bàn tỉnh; tổng số liều vắc xin đã tiêm: 181.992 mũi . 

Văn hóa, thể thao: Trong tuần, ban hành các Kế hoạch về tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Lào Cai năm 2022; triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Triển khai thực hiện các Kế hoạch về tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh; cuộc thi Ảnh đẹp Lào Cai năm 2022; cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2022.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch phong trào thể thao cơ sở và hướng dẫn thành lập mới các CLB thể thao; đồng thời duy trì các điểm tập, các CLB đã được thành lập. Tổ chức Giải cờ vua Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ VII năm 2022.

Các hoạt động thông tin, truyền thông: Các cơ quan báo chí, các Cổng thông tin điện tử, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung thông tin, tuyên truyền phản ánh tình hình chính trị - kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai, việc mở cửa du lịch... Trong tuần, có khoảng 63 tin, bài viết về Lào Cai (giảm khoảng 06 tin, bài so với trước).

Lao động, việc làm: Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng . Quản lý tốt công tác lao động, tiền lương, BHXH, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng đình công, tranh chấp lao động.

Quân sự - quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự

Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Quân sự - quốc phòng

Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, nội và ngoại biên. Công tác quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh được tăng cường. 

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Trong tuần, xảy ra các vụ việc vi phạm như sau:

An ninh: Trong tuần, tiếp nhận 05 trường hợp nhập cảnh và cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả. Phát hiện 01 vụ/04 đối tượng (Bảo Yên) sinh hoạt đạo không đúng quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã xử lý theo quy định.

Vi phạm pháp luật: Xảy ra 04 vụ vi phạm trật tự xã hội. Phát hiện 20 vụ vi phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường; 12 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng; chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy .    

Tai nạn giao thông: Trong tuần, xảy ra 01 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm 01 người chết, 01 người bị thương. Lũy kế tính đến ngày 24/6/2022, toàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (tăng 03 vụ so CK), làm chết 14 người (tăng 01 người so với CK), bị thương 34 người (tăng 11 người so với CK).

B/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 26

1. Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Hội nghị BTV Tỉnh ủy.

(2) Nghe Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo một số nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn.

(3) Các Hội nghị: Thực hiện Quy trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026); xây dựng Quy hoạch cấp tỉnh các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2025- 2030 (2026-2031).

(4) Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV tại các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà.

(5) Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Lào Cai.

(6) Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

2. Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV theo kế hoạch tại huyện Bắc Hà, Si Ma Cai. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri. Xử lý đơn thư theo quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ sáu (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVI. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh triển khai công tác giám sát theo kế hoạch. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện bảo quy định.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thường trực UBND tỉnh đã tập trung một số nhiệm vụ:

(1) Chỉ đạo các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI.

(2) Đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số chỉ tiêu .

(3) Chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở các lứa tuổi; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ đã ban hành và xây dựng dự thảo một số Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy.

(4) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch lớn, quy hoạch đất ở nông thôn và các công trình, dự án trọng điểm.

(5) Chuẩn bị các nội dung dự kiến phục vụ Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ lên thăm và làm việc tại Lào Cai.

(6) Tham dự các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Tỉnh ủy và tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ khó khăn và giải quyết một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

C/ NHIỆM VỤ, CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 27

1. Thường trực Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, dự:

(1) Chỉ đạo các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI.

(2) Đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số chỉ tiêu.

(3) Chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 ở các lứa tuổi; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ đã ban hành và xây dựng dự thảo một số Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy.

(4) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch lớn, quy hoạch đất ở nông thôn và các công trình, dự án trọng điểm.

(5) Chuẩn bị các nội dung dự kiến phục vụ Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ lên thăm và làm việc tại Lào Cai.

(6) Tham dự các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Tỉnh ủy và tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ khó khăn và giải quyết một số vấn đề trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội

Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh: Chỉ đạo xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương và địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI; thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên. Làm việc với UBND tỉnh để thống nhất Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh. Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 tại UBND thành phố Lào Cai và huyện Mường Khương.

3. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngoài công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc thường xuyên, Thường trực UBND tỉnh tập trung một số nội dung:

(1) Chỉ đạo triển khai xây dựng các nội dung trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI (kỳ họp thường lệ).

(2) Đôn đốc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022.

(3) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Hoàn thiện một số quy hoạch lớn của tỉnh; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, thủy điện, đất đai, đô thị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(4) Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung dự kiến phục vụ Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ lên thăm và làm việc tại Lào Cai.

(5) Tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để kiểm soát hiệu quả, đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

(6) Tham dự các cuộc họp đột xuất của Chính phủ, Tỉnh ủy và tổ chức các cuộc họp để giải quyết các vấn đề nổi cộm, khó khăn trong các ngành, lĩnh vực, địa phương./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 408
 • Hôm nay: 15,654
 • Trong tuần: 165,282
 • Tất cả: 66,697,574
Đăng nhập