Lào Cai: Phấn đấu đến năm 2025 nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về Chuyển đổi số
Lượt xem: 3950

CTTĐT - Chiều ngày 17/3/2021, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đã đánh giá kết quả năm 2020 và thông qua các dự thảo: Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2021.

Theo đó, để triển khai thực hiện mục tiêu theo Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện một số nội dung và đạt kết quả bước đầu như phê duyệt kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Lào Cai, phiên bản 1.0; phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai, phiên bản 2.0; ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Thương mại điện tử tỉnh Lào Cai năm 2021; kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021; kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021; Đang xây dựng Đề án phát triển ngành thông tin và truyền thông tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050;...

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo phát biểu tại cuộc họp

Song song với đó, triển khai các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT; đảm bảo an toàn thông tin; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Xây dựng đô thị thông minh và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó nổi bật là triển khai dịch vụ công trực tuyến. Đến nay 100% thủ tục hành chính đã được cập nhật và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, hiện nay đang từng bước tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ quốc gia theo đúng lộ trình. Trong năm 2020, đã cung cấp tổng số dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của tỉnh là 1.168 dịch vụ/2.018 thủ tục hành chính, đạt 58%, trong đó, cung cấp 753 dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4, đạt 37% (đạt chỉ tiêu Chính phủ giao tối thiểu 30%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt 37% (80.294 hồ sơ giải quyết trực tuyến/218.949 hồ sơ TTHC). Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 121.550 hồ sơ. Duy trì ứng dụng Zalo trong xây dựng Chính quyền điện tử, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp khai thác, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính. Hiện nay, số lượng người quan tâm đến dịch vụ hơn 29.887 người, trong đó tỉnh Lào Cai chiếm 60,2%.

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đã khởi động từ ngày 14/10/2020. Phát triển đô thị thông minh đặt được dấu ấn trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và môi trường, cảnh báo thiên tai và an ninh năng lượng, với Cổng thông tin du lịch tương tác với du khách; Triển khai phần mềm quản lý lưu trú du khách tập trung. Xây dựng Hệ thống thông tin tổng thể và CSDL ngành giáo dục; Xây dựng môi trường học tập (e-learning), hệ thống khảo thí, ngân hàng đề thi, thi trực tuyến hướng đến mô hình học tập kết nối; Giải pháp giáo dục STEM. Số hóa dữ liệu ngành Y tế; Triển khai sổ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử (EMR)...

Lãnh đạo ngành Y tế phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến và thống nhất về các nội dung mục tiêu, Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số năm 2021 của tỉnh Lào Cai, cụ thể: Mục tiêu đến năm 2025, về phát triển Kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh Lào Cai thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc; tỉnh Lào Cai nằm trong nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT-Index), nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); 90% doanh nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 70% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiếp cận và tham gia vào các hoạt động giao dịch điện tử trên môi trường mạng; 90% các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử được đưa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử; 100% các dịch vụ thiết yếu do doanh nghiệp cung cấp (điện, nước, vệ sinh môi trường,…) được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Về phát triển Xã hội số, hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 40%; tỉnh Lào Cai nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng; 50% người dân tiếp cận với các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh thông qua thiết bị di động thông minh; 100% cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp có thể dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế sử dụng nền tảng công nghệ số;...

Đại diện VNPT Lào Cai phát biểu tại cuộc họp

Về phát triển Chính quyền số, đến năm 2025, xây dựng Trung tâm dữ liệu của tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 3 (Tier 3). Kết nối mạng diện rộng, mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% cơ quan Đảng, Nhà nước. Hạ tầng dịch vụ của 100% hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh chuyển đổi sang địa chỉ IPv6. 100% cơ quan trong toàn hệ thống chính trị được đầu tư đảm bảo về hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ứng dụng CNTT; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương;...

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Lào Cai là một trong những tỉnh sớm triển khai Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 5 năm; để đạt được mục đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần chuyển đổi nhận thức, có sự đồng hành cao từ các thành viên BCĐ, các cấp chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch  UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp các ý kiến góp ý của các sở, ngành để hoàn thiện các nội dung chương trình, kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai để ban hành ngay trong quý I/2021; tham mưu việc đưa vào sử dụng 5G trên địa bàn tỉnh; Tuyệt đối bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong mọi thành phần của chuyển đổi số.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế triển khai thực hiện xây dựng Chương trình, kế hoạch Chuyển đổi số cho phù hợp với lĩnh vực, địa phương, đảm bảo sao cho thực chất. Việc chuyển đối số phải gắn với thực hiện cải cách hành chính, mục tiêu hướng đến là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất. Đồng thời, chuẩn bị tốt nguồn lực đầu tư hạ tầng trong quản lý, vận hành, nhất là các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, môi trường, năng lượng, điện, nước,... hướng tới tăng trưởng theo hướng tiếp cận nền kinh tế số. Quyết tâm hoàn thành triển khai kết nối các nền tảng hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến trong quý II/2021.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục Chuyển đổi số; tổ chức hội thảo, tọa đàm để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện trong người dân và doanh nghiệp. 

Lệ Hằng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 312
 • Hôm nay: 36,516
 • Trong tuần: 345,215
 • Tất cả: 66,877,507
Đăng nhập