Thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 253

CTTĐT - Văn Bàn là một huyện miền núi có diện tích tự nhiên gần 142.000 ha. Toàn huyện có 22 đơn vị hành chính cấp xã, dân số toàn huyện trên 91 nghìn người, 11 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số 77.829 người chiếm 84,6% dân số toàn huyện. Hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 9,3%, hộ cận nghèo 11,01%.

Với đặc thù như trên, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc, coi đây là một chiến lược quan trọng để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững. UBND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc, trên địa bàn huyện một cách kịp thời, đồng bộ đã đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân, tạo điều kiện giúp cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đặc biệt khó khăn được hưởng lợi từ các chương trình, dự án.

Huyện đã triển khai tổng số 32 dự án hỗ trợ sản xuất, kinh phí thực hiện hơn 33 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH huyện Văn Bàn đã thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, với tổng dư nợ là hơn 343 tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện tăng cường tuyên truyền giáo dục về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện không có dấu hiệu vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thực hiện cấp 24 đầu báo, với tổng số hơn 101.000 tờ báo cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Học sinh bán trú, học sinh vùng đồng bào dân tộc được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định. Hơn 65.755 người nghèo, người DTTS, người sinh sống vùng đặc biệt khó khăn, cận nghèo trên địa bàn huyện được cấp thẻ BHYT với tổng kinh phí trên 25,8 tỷ đồng. Các chính sách về đào tạo nghề, hỗ trợ tiền điện được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng xảy ra. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin và an ninh kinh tế, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh các “điểm nóng”, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện không có tình trạng di cư tự do, phụ nữ đi khỏi địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Văn Bàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân ở cơ sở, theo dõi tình hình di cư, hồi cư tự do, phụ nữ bỏ địa phương đi nơi khác và công dân vượt biên trái phép đi lao động làm thuê bên Trung Quốc, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Mạnh Lộc

 • PS DU LỊCH VỚI XÂY DỰNG NTM
 • PS 02 năm xây dựng thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
 • Xã Lương Sơn (Bảo Yên) đạt chuẩn Nông thôn mới
 • PS Tụt tiêu chí NTM
 • PS Phát triển kinh tế xây dựng NTM
 • Cốc Lầu phát triển kinh tế xây dựng Nông thôn mới
 • PS Cán bộ lãnh đạo giúp xã nông thôn mới
 • PS Thôn kiểu mẫu, thôn nông thôn mới
1 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 150
 • Hôm nay: 20,986
 • Trong tuần: 41,651
 • Tất cả: 52,309,284
Đăng nhập