Về việc khen thưởng đột xuất
Số ký hiệu văn bản 2672/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng đột xuất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2672QĐ2021.pdf