Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2692/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2692QĐ2021.pdf