Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2693/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2693QĐ2021.pdf