Về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai
Số ký hiệu văn bản 2565/UBND-KSTT
Ngày ban hành 15/07/2021
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 2565CV2021.pdf