Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 834/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2022
Ngày hiệu lực 24/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 834QĐ2022.pdf
834PL12022.pdf
834PL2022.pdf
834PL22022.pdf