V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về PCCC
Số ký hiệu văn bản 1733/UBND-NC
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về PCCC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1733CV2022.pdf