V/v tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai và Kế hoạch Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2529/UBND-NLN
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung V/v tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp tỉnh Lào Cai và Kế hoạch Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2529CV2022.pdf