KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách năm 2023
Số ký hiệu văn bản 215/KH-UBND
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 215KH2022.pdf