Tổng số: 493
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3731/UBND-VX 12/08/2022
V/v Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực An toàn thực phẩm.
Lượt xem: 8
279/KH-UBND 11/08/2022
KẾ HOẠCH Về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 21
3421/UBND-VX 28/07/2022
V/v tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, các dịch bệnh truyền nhiễm khác
Lượt xem: 93
08/CĐ-UBND 28/07/2022
CÔNG ĐIỆN Về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
Lượt xem: 98
258/KH-UBND 20/07/2022
KẾ HOẠCH Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022
Lượt xem: 111
3178/UBND-VX 13/07/2022
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Lượt xem: 129
3008/UBND-VX 05/07/2022
V/v giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tháng 7/2022
Lượt xem: 158
227/BC-UBND 04/07/2022
BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”
Lượt xem: 128
3450/UBND-VX 29/06/2022
V/v giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tháng 8/2022
Lượt xem: 97
270/BC-UBND 29/06/2022
BÁO CÁO Số lượng hóa chất khử khuẩn, khử trùng nguồn nước năm 2022
Lượt xem: 87
12345678910...