Tổng số: 679
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
278/KH-UBND 09/08/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
3594/UBND-TH 07/08/2022
V/v tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
Lượt xem: 70
190/TB-VPUBND 05/08/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 88
273/BC-UBND 29/07/2022
BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ chủ yếu tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 71
170/TB-VPUBND 14/07/2022
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 160
135/TB-VPUBND 07/06/2022
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 224
187/KH-UBND 12/05/2022
Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 304
105/TB-VPUBND 11/05/2022
THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 5 năm 2022
Lượt xem: 341
1869/UBND-TH 04/05/2022
V/v thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh
Lượt xem: 337
171/KH-UBND 28/04/2022
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 313
12345678910...