Tổng số: 233
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1739/QĐ-UBND 11/08/2022
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 56
1289/QĐ-UBND 09/06/2022
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 275
2414/UBND-NC 03/06/2022
V/v điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 202
206/KH-UBND 30/05/2022
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 475
948/QĐ-UBND 10/05/2022
Quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Lào Cai và bổ nhiệm trọng tài viên lao động nhiệm kỳ 2022 - 2026
Lượt xem: 562
954/QĐ-UBND 10/05/2022
Thành lập Hội đồng xét khen thưởng Phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 308
800/QĐ-UBND 20/04/2022
việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 249
102/KH-UBND 16/03/2022
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kỷ luật, kỷ cương và công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 229
424/QĐ-UBND 18/02/2022
QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Tổ công tác rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 361
4181a/QĐ-UBND 30/11/2021
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 311
12345678910...