Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1743/QĐ-UBND 11/08/2022
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 17
42/TB-UBND 05/07/2022
Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án San gạt mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các tuyến đường M6, M7, M8, M9 phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 147
1403/QĐ-UBND 22/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Khai thác cát làm VLXD thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Cốc Mỳ, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 176
1396/QĐ-UBND 21/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Lượt xem: 186
1397/QĐ-UBND 21/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án: Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ
Lượt xem: 144
1402/QĐ-UBND 21/06/2022
QUYẾT ĐỊNH Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án: Khai thác cát làm VLXD thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Cốc Mỳ, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 174
736/QĐ-UBND 06/04/2022
V/v thu hồi đất của Công ty TNHH xây dựng thương mại Li La Ma
Lượt xem: 202
127/QĐ-UBND 19/01/2022
QUYẾT ĐỊNH Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Công trình: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường Ngô Minh Loan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 314
126/QĐ-UBND 18/01/2022
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Công trình: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường Ngô Minh Loan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 296
4597/QĐ-UBND 29/12/2021
QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền thu hồi đất đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013
Lượt xem: 289
12345678